Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten

 • begraven (ook wel teraardebestelling genoemd).
 • cremeren.

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een 'laatste wilsbeschikking'.

 

De dienst crematies kan op verzoek een symbolische gedeelte van de as, van de overledene, aan de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner en aan de ouders en of familieleden in de eerste en tweede graad worden toevertrouwd. De symbolische as wordt voor iedere nabestaande in een klein hermetisch gesloten wit potje aan u toevertrouwd. De hoeveelheden symbolische as worden gratis toevertrouwd na het invullen van het document in bijlage.

Voorwaarden

 • De crematie kan ten vroegste 24 uur na het overlijden gebeuren.
 • De uitstrooiing of bijzetting van de as moet ten laatste de vijfde werkdag (zaterdag inbegrepen) na het overlijden uitgevoerd zijn.

 

Procedure

 1. Als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, vraagt de verantwoordelijke voor de begrafenis de crematie aan.
 2. Een dokter moet bevestigen dat het om een natuurlijk overlijden gaat.
 3. Bij een niet-natuurlijk overlijden kan enkel gecremeerd worden na toestemming van de Procureur des Konings.
 4. Alle begraafplaatsen beschikken over een strooiweide, een urneveld en een columbarium. De crematie zelf gebeurt in het 

Crematorium 'Blauwe Toren'
Zeelaan 2, 8380 Brugge
t 050 31 21 58
crematorium@brugge.be

 • Mogelijkheden na crematie:
  • As begraven binnen de omheining van de begraafplaats (urnekelder, urnezandgraf).
  • As verstrooien op de begraafplaats.
  • As bijzetten in het columbarium.
  • As verstrooien in de Belgische territoriale zee.
  • As meenemen naar huis om daar te bewaren/begraven/verstrooien. Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden bij de gemeente.

 • Urnen - duur vergunningen
  • voor 50 jaar
  • voor 25 jaar
  • voor 15 jaar

Bedrag

  • Concessie urne:
   • Een nieuwe concessie voor grafkelder en urnekelder is altijd voor 50 jaar, bij verlenging is een kortere duur mogelijk (15 of 25 jaar).
   • voor 50 jaar: € 665 per urne
   • voor 25 jaar: € 460 per urne
   • voor 15 jaar: € 324 per urne
    • Uitzonderingen:
     • Kinderen - 10 jaar : helft van de prijs van de concessie, uitgezonderd kelders.
     • Concessie voor niet-inwoners = inwonersprijs x 2.
  • Huur nis columbarium: € 225 
  • Huur urnekelder:  225 
  • Sokkel voor urnezandgraf en urnekelder:€ 225 
  • Taks niet-inwoners asverstrooiing:€ 89 
  • Asverstrooiing op zee:€ 56 
  • Ontgraving:€ 220 per urne
  • Gedenkplaatje bij asverstrooiing: € 50 
  • Taks boventallige bijzetting:€ 440 
  • Toeslag per niet-inwoner voor het samenbegraven met een inwoner:
   • 50 jaar: € 665 
   • 25 jaar: € 460
   • 15 jaar: € 324
  • Prijzen technische crematie:


  Van maandag tot vrijdag

   • Crematie Volwassenen: € 505 (vanaf 01/01/2023; inwoner Brugge: € 520, niet-inwoner Brugge: € 555)
   • Crematie Kinderen <13jaar: € 96
   • Crematie Behoeftige volwassenen (OCMW): € 191 (vanaf 01/01/2023; inwoner Brugge: € 191, niet-inwoner Brugge: € 210)
   • Kleine plechtigheid (15 min): € 48 (vanaf 01/01/2023; met voorganger € 65)
   • Grote plechtigheid (60 min): € 152 (vanaf 01/01/2023; met voorganger € 200)
   • Beide aula's: € 152; (vanaf 01/01/2023; met voorganger €275)


  Op zaterdag

   • Crematie Volwassenen: € 560 (vanaf 01/01/2023; inwoner Brugge: € 560, niet-inwoner Brugge: € 616)
   • Crematie Kinderen <13jaar: € 151
   • Crematie Behoeftige volwassenen (OCMW): € 216 (vanaf 01/01/2023; inwoner Brugge: € 216, niet-inwoner Brugge: € 238)
   • Kleine plechtigheid (15 min): € 48 (vanaf 01/01/2023; met voorganger € 65)
   • Grote plechtigheid (60 min): € 152 (vanaf 01/01/2023; met voorganger € 200)
   • Beide aula's: € 152; (vanaf 01/01/2023; met voorganger €275)

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen.

Contactinformatie