Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten

 • begraven (ook wel teraardebestelling genoemd)
 • cremeren

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een 'laatste wilsbeschikking'.

Hier vind je uitleg over cremeren (crematie).

Voorwaarden

De crematie kan ten vroegste 24 u na het overlijden gebeuren.

De uitstrooiing of bijzetting van de as moet ten laatste de vijfde werkdag (zaterdag inbegrepen) na het overlijden uitgevoerd zijn.

Procedure

 • Als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, vraagt de verantwoordelijke voor de begrafenis de crematie aan.
 • Een beëdigd geneesheer moet bevestigen dat het om een natuurlijk overlijden gaat.
 • Bij een niet natuurlijk overlijden kan enkel gecremeerd worden na toestemming van de Procureur des Konings.

Alle begraafplaatsen beschikken over een strooiweide, een urneveld en een columbarium.

De crematie zelf gebeurt in het
Crematorium 'Blauwe Toren'
Zeelaan 2, 8380 Brugge
t 050 31 21 58 - f 050 32 08 63
info@crematoriumbrugge.be

 

Mogelijkheden na crematie

 • as begraven binnen de omheining van de begraafplaats (urnekelder, urnezandgraf)
 • as verstrooien op de begraafplaats
 • as bijzetten in het columbarium
 • as verstrooien in de Belgische territoriale zee
 • as meenemen naar huis om daar te bewaren/begraven/verstrooien. Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden bij de gemeente.

Urnen - duur vergunningen

 • voor 50 jaar
 • voor 25 jaar
 • voor 15 jaar

Bedrag

 • voor 50 jaar: 665 euro per urne
 • voor 25 jaar: 460 euro per urne
 • voor 15 jaar: 324 euro per urne

Huur nis columbarium 225 euro
Huur urnekelder 225 euro
Sokkel voor urnezandgraf en urnekelder: 225 euro
Taks niet-inwoners asverstrooiing: 89 euro
Asverstrooiing op zee: 56 euro
Ontgraving: 220 euro per urne
Gedenkplaatje bij asverstrooiing: 50 euro
Taks boventallige bijzetting: 440 euro
Toeslag per niet-inwoner voor het samenbegraven met een inwoner

 • 50 jaar 665 euro
 • 25 jaar 460 euro
 • 15 jaar 324 euro

Een nieuwe concessie voor grafkelder en urnekelder is altijd voor 50 jaar, bij verlenging is een kortere duur mogelijk (15 of 25 jaar).

Kinderen - 10 jaar : helft van de prijs van de concessie, uitgezonderd kelders

 Concessie voor niet-inwoners = inwonersprijs x 2

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen.

Contactinformatie