Crisisopvang voor dak- en thuislozen

Kortdurende residentiële opvang van mensen die acuut dakloos / thuisloos zijn. Aan de opvang wordt een intensieve begeleiding gekoppeld, gericht op het zoeken naar een andere, meer langdurige, oplossing.

Voorwaarden

Acuut dakloos / thuisloos zijn en een binding hebben met Brugge.

Procedure

Omwille van de preventiemaatregelen voor Corona COVID-19, wordt het cliëntencontact bij onze dienstverlening beperkt.

Hoogstraat 9 - Huis van de Bruggeling - Ruddershove 4

Voor onze vaste cliënten:

De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan niet door.
Om je veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen vervangen we alle contacten zoveel mogelijk door telefoongesprekken of e-mails.

Heb je een vraag over je dossier? Bel of mail je maatschappelijk werker.

Voor nieuwe cliënten:

Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom, maar maak eerst een telefonische afspraak:

Huis van de Bruggeling: 050 44 80 00 
Hoogstraat 9: 050 32 77 70

Volg de hygiënevoorschriften in de wachtzaal en hou minimum 1,5 meter afstand van andere personen in de wachtzaal.

We vragen ook om geduld en begrip: er zijn minder medewerkers beschikbaar dan gewoonlijk, maar we doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen.

Andere contactpunten:
Onthaal van CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8
8000 Brugge
T 050/66 30 01

Ben je een professionele doorverwijzer? Dan kan je de aanvraagfiche digitaal invullen:

Aanmeldingsformulier voor een verblijf met begeleiding bij ’t Sas Crisisopvang.

Bedrag

De verblijfskosten bedragen €26,53 euro per dag voor volwassenen. Deze dagprijs dekt alle kosten van het verblijf en is inclusief zak- en eetgeld.


Voor gezinnen met kinderen vragen we een gebruiksvergoeding van €19 per dag. Hierin zit het gebruik van de kamer, energie en water. Hiernaast wordt leefgeld voorzien.

Regelgeving

Samenwerkingsprotocol VVSG - SAW (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Wonen/daklozen_en_thuislozen/opvang/Pages/protocol_VVSG

Contactinformatie