Crisisopvang voor dak- en thuislozen

Kortdurende residentiële opvang van mensen die acuut dakloos / thuisloos zijn. Aan de opvang wordt een intensieve begeleiding gekoppeld, gericht op het zoeken naar een andere, meer langdurige, oplossing.

Voorwaarden

Acuut dakloos / thuisloos zijn en een binding hebben met Brugge.

Procedure

 

 

Het eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast.

Hoogstraat 9

Voor onze vaste cliënten: Heb je een vraag over je dossier? Bel of e-mail je maatschappelijk werker. De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan terug door, weliswaar op afspraak.

Voor nieuwe cliënten: Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Contacteer ons op het algemeen telefoonnummer van de Hoogstraat 9: 050 32 77 70. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30u. tot 12.00u. Of stuur je hulpvraag door naar volgend e-mailadres: eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

Het Eerste onthaal is beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op afspraak, zowel in de voor- als in de namiddag. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon of per e-mail.

We vragen je bij een afspraak hierop te letten:

  • Houd 1,5 meter afstand aan het onthaal
  • Kom alleen naar je afspraak (tenzij je begeleiding nodig hebt)
  • Wees stipt op de afspraak
  • Draag een mondmasker of sjaal die je mond en neus volledig bedekken

Wij zorgen voor afscherming en grondige ontsmetting in de spreeklokalen. Bedankt voor je medewerking!

Andere contactpunten:
Onthaal van CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8
8000 Brugge
T 050/66 30 01

Ben je een professionele doorverwijzer? Dan kan je de aanvraagfiche digitaal invullen:

Aanmeldingsformulier voor een verblijf met begeleiding bij ’t Sas Crisisopvang.

Bedrag

De verblijfskosten bedragen €26,53 euro per dag voor volwassenen. Deze dagprijs dekt alle kosten van het verblijf en is inclusief zak- en eetgeld.


Voor gezinnen met kinderen vragen we een gebruiksvergoeding van €19 per dag. Hierin zit het gebruik van de kamer, energie en water. Hiernaast wordt leefgeld voorzien.

Regelgeving

Samenwerkingsprotocol VVSG - SAW (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Wonen/daklozen_en_thuislozen/opvang/Pages/protocol_VVSG

Contactinformatie