Crisisopvang voor dak- en thuislozen

Kortdurende residentiële opvang van mensen die acuut dakloos / thuisloos zijn. Aan de opvang wordt een intensieve begeleiding gekoppeld, gericht op het zoeken naar een andere, meer langdurige, oplossing.

Voorwaarden

Acuut dakloos / thuisloos zijn en een binding hebben met Brugge.

Procedure

 

De Dienst Intake is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge. 

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Andere contactpunten:
Onthaal van CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8
8000 Brugge
T 050/66 30 01

Ben je een professionele doorverwijzer? Dan kan je de aanvraagfiche digitaal invullen:

Aanmeldingsformulier voor een verblijf met begeleiding bij ’t Sas Crisisopvang.

Bedrag

De verblijfskosten bedragen €26,53 euro per dag voor volwassenen. Deze dagprijs dekt alle kosten van het verblijf en is inclusief zak- en eetgeld.


Voor gezinnen met kinderen vragen we een gebruiksvergoeding van €19 per dag. Hierin zit het gebruik van de kamer, energie en water. Hiernaast wordt leefgeld voorzien.

Regelgeving

Samenwerkingsprotocol VVSG - SAW (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Wonen/daklozen_en_thuislozen/opvang/Pages/protocol_VVSG

Contactinformatie