Crisisopvang voor dak- en thuislozen

Kortdurende residentiële opvang van mensen die acuut dakloos / thuisloos zijn. Aan de opvang wordt een intensieve begeleiding gekoppeld, gericht op het zoeken naar een andere, meer langdurige, oplossing.

Voorwaarden

Acuut dakloos / thuisloos zijn en een binding hebben met Brugge.

Procedure

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Nieuwe cliënten zijn welkom in Hoogstraat 9:
Zonder afspraak: maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak: T: 050/32 77 70 of eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Zitdag Zeebrugge:
Elke donderdag van 9.00u. tot 11.30u. (zonder afspraak)

Andere contactpunten:
Onthaal van CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8
8000 Brugge
T 050/66 30 01

Ben je een professionele doorverwijzer? Dan kan je de aanvraagfiche digitaal invullen:

Aanmeldingsformulier voor een verblijf met begeleiding bij ’t Sas Crisisopvang.

Bedrag

Voor alleenstaanden vragen we een gebruiksvergoeding van €16,30 per dag. Voor koppels van €17,40 per dag. Hierin zit het gebruik van de kamer, energie en water. 

Voor gezinnen met kinderen vragen we een gebruiksvergoeding van €20,70 per dag. Hierin zit het gebruik van de kamer, energie en water.

Regelgeving

Samenwerkingsprotocol VVSG - SAW (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Wonen/daklozen_en_thuislozen/opvang/Pages/protocol_VVSG

Contactinformatie