Cultuurbeleid

Cel Cultuurbeleid

De Cel Cultuurbeleid Brugge is hét aanspreekpunt voor Brugse cultuurmakers: zowel socio-culturele verenigingen als professionele kunsten- en cultuurorganisaties. We staan klaar met advies en denken graag mee om culturele uitdagingen en toekomstdromen mogelijk te maken. Samen houden we een vinger aan de pols van het culturele reilen en zeilen in Brugge.

Je kan terecht bij:

 • Cultuurbeleidscoördinator Steven Slos coördineert de clusterwerking Cultuur en zorgt voor afstemming met andere stedelijke clusters en diensten.
 • Cultuurcoach Bart Vanduyer is het contactpunt voor culturele verenigingen en organisatoren van culturele evenementen.
 • Stafmedewerker Beleid & Ondersteuning Lothar Casteleyn adviseert het professionele cultuurveld bij subsidie-opportuniteiten en beleidsuitdagingen.
 • Stafmedewerker Digitale Ontwikkelingen Alexander Soetaert ondersteunt de stedelijke culturele diensten bij de uitbouw van een gezamenlijke digitale strategie.
 • Marie-Rose Ginneberge verzorgt de administratieve ondersteuning.

Contact:

Cel Cultuurbeleid Brugge
Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
cultuurbeleid@brugge.be

Subsidies culturele verenigingen

Brugge heeft een rijk en divers verenigingsleven, met een grote waaier aan socioculturele en culturele verenigingen. De Stad Brugge ondersteunt hen op verschillende vlakken.

 • Werkingssubsidie culturele vereniging
  Als Brugse culturele vereniging kan je een erkenning aanvragen en jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen.
 • Projectsubsidie culturele activiteit
  Wie in Brugge een culturele activiteit voor het grote publiek organiseert, kan via dit reglement een subsidie krijgen.
 • Subsidies jubilerende verenigingen
  Brugse verenigingen die 25 jaar bestaan of een veelvoud daarvan, kunnen rekenen op een afzonderlijke subsidie.

Hier een overzicht van de subsidies voor culturele verenigingen.

Ondersteuning professionele kunsten- en cultuurorganisaties

 • De Cel Cultuurbeleid organiseert tweemaandelijks een overlegplatform, waarbij informatieoverdracht voorop staat en het actief zoeken naar verbinding en samenwerking.

 

 • Landschapsnota Brugse kunsten- en cultuurveld 2021-2023
  Deze nota brengt gezamenlijke aandachtspunten in beeld waar professionele culturele organisaties en het stadsbestuur samen mee aan de slag willen gaan.
  Ook benieuwd? Lees hier het resultaat.

 

 • Tijdelijke projectsubsidie ’20 jaar Brugge 2002’

  In februari 2022 is het twintig jaar geleden dat ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa’ van start ging. Via het tijdelijk projectsubsidie-instrument ’20 jaar Brugge 2002’ worden Brugse kunsten- en cultuurorganisaties aangemoedigd om in de geest van ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa’ verder werk te maken van een kunst- en cultuurstad van de toekomst.

  De tijdelijke projectsubsidie werd gelanceerd op 15 september ’21. Uiteindelijk werden er dertien aanvraagdossiers ingediend, waarvan de jury voorstelde om aan negen dossiers een subsidie toe te kennen. Het College van Burgemeester en Schepenen volgde hun motivering. Zo wordt in totaal voor 73.500 Euro impulssubsidies toegekend.

  We stellen de negen laureaten en hun projecten graag kort aan u voor.

 

Goed om te weten!

In deze rubriek geven we Brugse cultuurmakers graag extra informatie mee rond interessante bovenlokale of Vlaamse ontwikkelingen.

 • Projectsubsidie talentontwikkeling in de Amateurkunsten

Via het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan je de volgende drie jaar (2021-2023) een projectsubsidie van maximaal 10.000 Euro ontvangen om als amateurkunstenaar of amateurkunstenvereniging in te zetten op het stimuleren van talenten.
Wil je met jouw vereniging graag een opleidingstraject doorlopen waarbij je je laat begeleiden door een professionele coach? Of droom je er als amateurkunstenaar al langer van om je te verdiepen in nieuwe materialen of technieken … Dan is de projectsubsidie talentontwikkeling in de amateurkunsten voor jou van tel. De eerstvolgende indiendatum is 15 september 2022. Voor meer info kan je hier terecht.

Contactinformatie