Dak- en thuislozentelling in arrondissement Brugge

Op vrijdag 28 oktober 2022 telden (welzijns)actoren en vrijwilligersorganisaties alle dak- en thuisloze personen in regio Brugge, Oostkamp, Jabbeke,  Beernem, Zedelgem, Knokke-Heist, Blankenberge, Damme, Zuienkerke en Torhout. 

Resultaten

Het onderzoeksteam van LUCAS KU Leuven, onder leiding van professor Koen Hermans, stelde de resultaten voor in een webinar op 31 maart 2023.

Hierbij enkele bevindingen uit dat onderzoek. In het arrondissement Brugge:

  • namen 52 organisaties deel aan de telling;
  • zijn 904 personen geteld als dak- en thuisloos: 683 volwassenen en 221 kinderen die de woonsituatie van hun ouder(s) delen;
  • zijn opvallend veel instellingsverlaters geteld, mede door de aanwezigheid van enkele grotere instellingen in de regio;
  • is 56% van de getelde dak- en thuislozen alleenstaand zonder kinderen, 5,4% bestaat uit een koppel zonder kinderen, 20,9% is een alleenstaande met kinderen en 10,2% is een koppel met kinderen;
  • heeft 71,9% van de dak- en thuislozen de Belgische nationaliteit en is 67,1% ook in België geboren;
  • kent 26,7% van de getelde dak- en thuislozen geen gezondheidsproblemen, heeft 42,1% mentale gezondheidsproblemen, kampt 32,3% met een verslaving, verklaart 15,6% chronische gezondheidsproblemen te hebben, heeft 7,4% een verstandelijke beperkte en 3,7% een fysieke beperking;
  • heeft 30,3% van de respondenten een verleden in de psychiatrie, heeft 12,3% heeft een verleden in de jeugdhulp en heeft 17% een verleden in de gevangenis;
  • heeft 17,9% van de getelde dak- en thuislozen een inkomen uit werk, heeft 18,7% geen inkomen en heeft 60,9% een vervangingsinkomen of uitkering.

Deze resultaten zijn terug te vinden op de infofiche van de dak- en thuislozentelling in arrondissement Brugge.

Het volledige lokale rapport bevat context, de cijfers en profielkenmerken alsook de belangrijkste lessen die getrokken kunnen worden uit de tellingen voor het arrondissement Brugge. In het lokale rapport kan je ook terecht voor cijfers per gemeente.

Hoe gaat het verder?

De dak- en thuislozenproblematiek is complex en kan enkel samen met veel partners een oplossing kennen.
Daarom organiseren we op 13 oktober 2023 een netwerkmoment voor alle lokale partners om mee het dak- en thuislozenbeleid in Brugge te maken.

Wil je ook je steentje bijdragen? Contacteer dan sociaalbeleid@brugge.be of bel naar 050 44 83 74.