Heraanleg Dampoortkwartier: het project

(Delen van) straten die worden heraangelegd 

 • Geralaan
 • Genadedal
 • Mantelstuk
 • Wiedauwbos (huisnummers 1-3, 2-6)
 • Kartuizersstraat
 • Kartuizersmeers
 • Karel van Manderstraat (huisnummers 1-123 en 2-130)
 • Julius Dooghelaan
 • Tuiniersstraat
 • Kloostermuur
 • Korte Sportstraat
 • Sportstraat
 • Edestraat
 • Koolstuk
 • Paradijsstraat
 • Dampoortstraat (huisnummers 147 tot 265)
 • Zuidervaartje
 • De Tuintjes

Aanleiding

De toestand van het ondergrondse rioleringsnet in de betreffende straten voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen voor normaal gebruik.

Ook de bovengrondse infrastructuur is aan vernieuwing toe.

Indeling

• De heraanleg zal worden uitgevoerd in verschillende fasen. Als de werken starten, zal je op deze pagina de fasering van de werken kunnen volgen.

Riolering

Er komt een gescheiden riolering met een buis voor het regenwater en een buis voor het afvalwater.

Groen

De bestaande bomen zijn zoveel mogelijk behouden met uitzondering van een aantal straten waar we andere bomen voorstellen.
In de nu boomloze straten worden een minimum aantal bomen aangeplant. In totaal komen er 163 nieuwe bomen.

Grote plantvakken zorgen ervoor dat de bomen mooi en gezond kunnen uitgroeien. De bomen worden vergezeld van bloeirijke kleine heesters, bloeiende vaste planten, grassen en bodembedekkers.
De plantvakken zullen ook een deel van het regenwater van het voetpad en de rijweg opvangen.

De bestaande bomen zijn zoveel mogelijk behouden met uitzondering van een aantal straten waar we andere bomen voorstellen.

Bewegings- en ontmoetingswandeling door het Dampoortkwartier 

Tijdens de inspraakmomenten over de heraanleg van het Dampoortkwartier kwam de vraag naar

 • meer toegankelijkheid voor senioren;
 • meer banken;
 • meer ontmoetingsplaatsen

in de buurt naar voor.
beweegparcoursZo groeide het idee voor een wandelroute doorheen het Dampoortkwartier.

In december 2019 startte Howest binnen het project ‘Vital Cities’ een buurtanalyse en een participatietraject met verschillende doelgroepen (kinderen, senioren, mensen met een beperking) in het Dampoortkwartier.

beweegparcoursHet resultaat is een wandelroute met verschillende beleefpunten die sportief, relaxerend of juist uitdagend zijn. Een gezonde mix waardoor de route interessant is voor elke doelgroep. De route is een motivatie om te wandelen, te bewegen, elkaar te ontmoeten en de buurt te (her)ontdekken.

Het onderzoek is momenteel nog lopende.
Het plan met de beleefpunten vind je hier.

Timing start werkzaamheden

De nutswerken zijn afgerond eind september 2021.

Bewonerscommunicatie