Data gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in het stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge, in de Gotische zaal. 
De gemeenteraad vergadert aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn, die start om 18u30. 

De vergaderingen zijn openbaar, maar wegens corona werden ze sinds april digitaal georganiseerd, of ze gaan door zonder pers of  publiek.  De vergaderingen worden wel gestreamd en kunnen live bekeken worden, of herbekeken via: https://www.brugge.be/degemeenteraad

Voor 2021 zijn volgende zittingen gepland:

  • maandag 28/06 vanaf 18u30
  • maandag 30/08 vanaf 18u30
  • maandag 27/09 vanaf 18u30
  • maandag 25/10 vanaf 18u30
  • maandag 29/11 vanaf 18u30
  • maandag 20/12 vanaf 18u30

De vergaderingen van de gemeenteraad worden geregeld door het huishoudelijk reglement.

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail