Data gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in het stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge, in de Gotische zaal. 
De gemeenteraad vergadert aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn, die start om 18u30. 

De vergaderingen zijn openbaar, maar wegens corona werden ze sinds april tot begin september digitaal georganiseerd.  De vergaderingen worden wel gestreamd en kunnen live bekeken worden, of herbekeken via: https://www.brugge.be/degemeenteraad

Op 28/9 gaat de raad voor het eerst weer door in de gotische zaal, maar zonder pers of publiek, wel te volgen via de livestream.
Voor 2020 staan nog volgende zittingen op de planning:

  • maandag 26/10 vanaf 18u30
  • maandag 23/11 vanaf 18u30
  • maandag 14/12 vanaf 18u30

De vergaderingen van de gemeenteraad worden geregeld door het huishoudelijk reglement.