Data gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in het stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge, in de Gotische zaal. 
De gemeenteraad vergadert aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn, die start om 18.30 uur. 

De vergaderingen zijn openbaar en worden gestreamd.
De vergaderingen kunnen live bekeken of herbekeken worden.

Bekijk de gemeenteraad

Voor 2023 is volgende zitting gepland:

 • maandag 18.12 vanaf 17.30 u.

Voor 2024 zijn volgende zittingen gepland:

 • maandag 29.01 vanaf 18.30 u.
 • maandag 26.02 vanaf 18.30 u.
 • maandag 25.03 vanaf 18.30 u.
 • maandag 29.04 vanaf 18.30 u.
 • maandag 27.05 vanaf 18.30 u.
 • maandag 24.06 vanaf 18.30 u.
 • maandag 26.08 vanaf 18.30 u.
 • maandag 30.09 vanaf 18.30 u. 
 • maandag 21.10 vanaf 18.30 u.
 • maandag 25.11 vanaf 18.30 u.
 • maandag 02.12 vanaf 18.30 u. (installatievergadering nieuwe bestuursploeg)
 • maandag 16.12 vanaf 18.30 u.

 

De vergaderingen van de gemeenteraad worden geregeld door het huishoudelijk reglement.