Data gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in het stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge, in de Gotische zaal. 
De gemeenteraad vergadert aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn, die start om 18u30. 

De vergaderingen zijn openbaar en worden gestreamd.
De vergaderingen kunnen live bekeken worden, of herbekeken via: https://www.brugge.be/degemeenteraad

Voor 2022 is volgende zitting gepland:

 • maandag 19/12 vanaf 18u30

Voor 2023 zijn volgende zittingen gepland:

 • maandag 30/01 vanaf 18u30
 • maandag 27/02 vanaf 18u30
 • maandag 27/03 vanaf 18u30
 • maandag 24/04 vanaf 18u30
 • dinsdag 30/05 vanaf 18u30
 • maandag 26/06 vanaf 18u30
 • maandag 28/08 vanaf 18u30
 • maandag 25/09 vanaf 18u30
 • maandag 23/10 vanaf 18u30
 • maandag 27/11 vanaf 18u30
 • maandag 18/12 vanaf 18u30

De vergaderingen van de gemeenteraad worden geregeld door het huishoudelijk reglement.