Data gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in het stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge, in de Gotische zaal. 

In 2020 zal er nog gemeenteraad zijn op :

  • dinsdag 31 maart
  • dinsdag 28 april
  • dinsdag 26 mei
  • dinsdag 30 juni
  • dinsdag 1 september
  • dinsdag 29 september
  • dinsdag 27 oktober
  • maandag 23 november
  • dinsdag 24 november
  • dinsdag 15 december


De raadszittingen starten om 18u30.
In november is er een dubbele zitting omdat de financiële meerjarenplanning dan ook op de agenda staat.  Deze beide zittingen starten dan om 18 uur.

De vergaderingen van de gemeenteraad worden geregeld door het huishoudelijk reglement.