De Stadsrepubliek haalt Vlaamse projectsubsidie van twee miljoen euro binnen

15
dec
2017

Stad Brugge haalt met het project ‘De Stadsrepubliek’ een bedrag van twee miljoen euro binnen via de recente Vlaamse oproep naar stadsvernieuwingsprojecten. Hiermee wil de bevoegde minister de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de centrumsteden verhogen.

‘De Stadsrepubliek’ kan rekenen op dit bedrag omdat het ingediende project een ingrijpende vernieuwde dynamiek van een stadsdeel nastreeft, past in de brede stedelijke visie en een hefboom vormt voor een geïntegreerde stadsontwikkeling.

Het project ‘Stadsrepubliek’ vond zijn kiemen meer dan tien jaar geleden. In 2008 werd het concept ‘het Stadsportaal’ ontwikkeld als antwoord op het aanvoelen van een soort antistedelijkheid in Brugge. Zo is het Brugse stadscentrum de leefruimte voor zo’n 20.000 bewoners. Maar het is ook de hoofdstad van enkele miljoenen stadsgebruikers: van scholieren, werknemers en toeristen , over congresbezoekers, zakenmensen en   kleine zelfstandigen tot shoppers, fietsers en uitgaande jeugd.

Een stad met een belangrijke oudere, maar vitale populatie en een stad waar jongeren opnieuw willen gaan vertoeven, ondernemen, hangen en uitgaan op hun eigen grootstedelijke manier. Maar het is ook de werelderfgoedstad waar vele miljoenen toeristen elk jaar passeren. Allemaal stromen ze door Brugge. Langs elkaar.

Sint-Jacobsbuurt

Vanuit die analyse zette een groep mensen in Brugge een tijdje geleden het project ‘De Stadsrepubliek’ op. Het opzet bestaat erin om een zone in de stad te ontwikkelen waar al deze types stadsgebruikers elkaar meer kunnen kruisen op hun individueel traject. We willen dus een stadsproject realiseren waar die routes met elkaar verknopen. Na onderzoek bleek de Sint-Jacobsbuurt de geknipte plek voor de uitwerking van dit concept, omwille van de dichte concentratie van uiteenlopende publieke creatieve functies (stedelijk, gesubsidieerd en particulier), een oppoppende impuls van creatieve, lokale economische spelers en de doorstart van een belangrijk nieuw stedelijk knooppunt: naar aanleiding van de verbouwing van cultuurhuis ‘De Republiek’ werd hiermee van start gegaan en een aanvraag voor projectsubsidie ingediend. 

De algemene doelstelling en ambitie is om een eigentijds en uitdagend stadsproject te realiseren binnen het sociale weefsel via innovatieve en vergaande samenwerkingen op diverse vlakken; rekening houdend met een 21ste-eeuwse stedelijke context én binnen de contouren van een historische stad.

Slim ruimtegebruik

Het project wil deze ambitie in de praktijk omzetten via:

  • de realisatie van een grotere ruimtelijke openheid, infrastructurele verbondenheid, samenspel en doorwaadbaarheid.

  • het organisatorisch, logistiek en inhoudelijk clusteren van een diversiteit aan nieuwe en bestaande ondernemers en creatieve organisaties

  • het geven van inhoudelijke impulsen voor ontmoeting en kruisbestuiving vanuit een divers aanbod van culturele en stedelijke creativiteit

  • een gediversifieerde participatie van die stadsgebruikers en bewoners. Het participatieplatform de toekomst van Brugge zet hier mede zijn schouders onder.

De Stadsrepubliek wil maximaal inzetten op ‘slim ruimtegebruik’ bij het stadspatrimonium (denk aan het Conservatorium, het Cultuurcentrum, de Biekorf, de Stadsschouwburg, de Republiek en de Makersrepubliek) en de kansen die dit zal geven binnen de directe omgeving.

Infrastructuuringrepen

Via infrastructuuringrepen, via een softwareplatform en vooral door een vergaande inhoudelijke samenwerking tussen deze spelers, kan een stevige basis gecreëerd worden om ruimtes maximaal te hergebruiken, te delen en elke activiteit te laten doorgaan op de meest geschikte plek, ongeacht de hoofdgebruiker van een gebouw.
Vandaag is de stad samen met alle actoren klaar om dit project verder uit te bouwen als een verregaand multistakeholdersproject.

Burgemeester Renaat Landuyt: “Het project loopt minimum over vijf jaar en is de start van een uitwerking van een globale visie over deze creatieve wijk in het hart van de stad waarin nu de eerste stappen kunnen worden gezet. In de komende maanden zal dit dossier worden herbekeken, zullen prioriteiten worden bepaald en definitieve keuzes worden gemaakt over al deze plannen en ideeën.”