De Toekomst van Brugge

Het platform De Toekomst van Brugge wil bewegingsruimte creeëren voor nieuwe initiatieven die de stad van morgen maken. 

Het Brugse stadsbestuur is niet als enige aan zet om de stad 'te maken': er is nood aan brede coalities en nieuwe verbindingen tussen overheid, burgerinitiatief, sociale bewegingen, kennisinstellingen en bedrijven. 

De toekomst van Brugge gaat over nieuwe initiatieven van onderuit: van burgers, verenigingen, buurten, bedrijven, scholen of samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren.

De toekomst van Brugge gaat NIET over reacties op projecten of initiatieven die vanuit de stad komen. Andere kanalen lenen zich hier beter toe: inspraakvergaderingen, het meldpunt, adviesraden, ...

Ideeën kun je indienen via de website www.detoekomstvanbrugge.be 

Een klankbordgroep helpt je met:

  • het verfijnen van je idee
  • het samenstellen van een dynamische projectgroep met de juiste partners
  • de zoektocht naar middelen en steun
  • de communicatie en de verspreiding van je project

 

Deel deze pagina

Contactinformatie

Contactpersonen