De Toekomst van Brugge

Het stadsbestuur wil meer inspraak en participatie van de burger. De toekomst van Brugge maakt de Bruggeling warm om actief deel te nemen aan het mee-maken van onze stad. Mensen, maar ook bedrijven, verengingen en stadsdiensten komen met ideeën. Bedoeling is om die vanuit de toekomst van Brugge te ‘connecteren en te faciliteren’.

Mensen en ideeën met elkaar verbinden zodat ze net dat stapje verder gaan. De toekomst van Brugge biedt die ondersteuning, geeft de actoren een duwtje in de juiste richting. De toekomst van Brugge maakt de verbinding tussen ideeën en projecten van burgers en van de stad.

De toekomst van Brugge is een platform voor nieuwe toekomstgerichte initiatieven, die een positieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van Brugge. Op die manier wil het project ademruimte geven aan initiatieven die de toekomst van de stad helpen vorm geven.

Kindvriendelijkheid

De toekomst van Brugge gaat over samenwerken, over creatieve burgerparticipatie, over vernieuwende aanpakken en over de uitdagingen van het Brugge van morgen. Zo was er naast de grote ideeënoproep in september 2014 - waar een aantal projecten uitkwamen - in 2015-2016 een ideeënoproep naar ruimte en plekken in de stad. Er werd gewerkt rond enkele toekomstplekken en de input van Bruggelingen werd gebruikt om er het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) dat opgemaakt werd, mee te voeden. In 2016-2017 zal de toekomst van Brugge zich focussen op het thema kindvriendelijkheid.

Alle info rond de ideeën, debatten, ateliers en andere momenten staan up to date op de website www.detoekomstvanbrugge.be en de sociale media pagina’s (Facebook  - www.facebook.com/detoekomstvanbrugge / Twitter (@toekomstbrugge / Instagram https://www.instagram.com/detoekomstvanbrugge) en er is een maandelijkse nieuwsbrief die uitgestuurd wordt waarop kan ingeschreven worden via de website van de toekomst van Brugge.

Mailadres: toekomst@brugge.be 

Contactinformatie

Contactpersonen