De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw

De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw ondersteunt de werking van de Openbare Bibliotheek Brugge en organiseert tal van activiteiten die in brede zin aansluiten op de bibliotheekwerking: auteurslezingen, de leesgroep, voordrachten, enz. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de erfgoedcollectie van de bibliotheek (middeleeuwse handschriften en oude drukken).

Je kan lid worden van De Vrienden van de Biekorfbibliotheek. Dan geniet je van deze voordelen:

  • gratis of aan verminderde prijs deelnemen aan de activiteiten van de bibliotheek of de Vrienden.
  • korting in een aantal Brugse handelszaken (Boekhandel De Reyghere, Brugse boekhandel K. De Meester, Boekhandel Raaklijn, Boekhandel Marc Van de Wiele, Muziekhandel Rombaux en De Striep)
  • uitgenodigd worden op openingen van tentoonstellingen en korting op bijhorende publicaties
  • een abonnement op de driemaandelijkse nieuwsbrief "Inzoemen", met achtergrondinformatie over komende activiteiten, de werking en de projecten van de bibliotheek

Het lidgeld bedraagt 15 euro (of 40 euro voor steunende leden) en kan gestort worden op het rekeningnummer van De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw (BE34 2800 4788 4590) met vermelding van naam en adres.

Nog vragen of opmerkingen? valerie.logghe@brugge.be / 050 47 24 20.

Deel deze pagina