Heraanleg Sint-Pieterskerklaan

De riolering in de Sint-Pieterskerklaan is structureel verouderd en aan vervanging toe. Het openbreken van het wegdek biedt de gelegenheid om de straat in een nieuw kleedje te stoppen. Studiebureau Lobelle bvba uit Varsenare maakte een voorontwerp dat tijdens een bewonersvergadering op maandag 8 november aan de buurt werd voorgesteld en dat u rechts op deze pagina kan raadplegen.

We vernieuwen niet enkel de riolering, maar we hebben ook de ambitie om de straat zoveel mogelijk te ontharden en te vergroenen.

Heraanleg in 2022

Op 22 november 2021 gaan de nutsmaatschappijen aan het werk. De eigenlijke heraanleg moet in het voorjaar van 2022 starten. Alle buurtbewoners krijgen op tijd een bewonersbrief met alle informatie over de heraanleg en die informatie zetten we ook op deze webpagina.