Gemeenteraad

Hieronder kun je de gemeenteraad van dinsdag 27 augustus 2019 bekijken. Onder de film vind je de links naar de afzonderlijke agendapunten.


Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW

14:10 - goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn 25 juni 2019.
14:25 - aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden verantwoordelijke dienst PBW - preventieadviseur.
14:35 -aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden preventieadviseur coördinator.
14:43 - Katelijnestraat 81-83 - erfpacht.
14:49 - Windmolens Cedrogne te Houffalize

Gemeenteraad

Politie

25:30 - aankoop 8 bodycams met bijkomende software-infrastructuur.
25:45 - aankoop uitbreiding hydraulische deuropener.
26:05 - aankoop verplaatsbare wanden Politiehuis.
26:19 - aankoop 2 geweren .300 met geluidsdemper.
26:30 - vacatures mobiliteitscyclus 2019-03.
28:47 - tijdelijke politieverordening n.a.v. autoloze zondag.
29:24 - Kennisname goedkeuring subsidiedossier ERASMUS+ - samenwerkingsovereenkomst.
29:56 - Noord-Zuiddienst - noodhulp Mozambique.

Mobiliteit
30:47 - bestek schoolvervoerplannen 2019-2024.
37:02 - aanpassing retributiereglement.

Openbaar domein

1:04:30 - aanleg randparking Waggelwaterstraat - verrekening 1.

1:11:02 - herinrichting kruispunt N397 Barrièrestraat en balkonrotonde. 1:16:09 - Beaufort Beeldenparkfietsroute - samenwerkingsovereenkomst. 1:16:38 - heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat.
1:42:19 - Bargeweg - aanleg riolering en heraanleg.

Stadsfinanciën

1:42:42 - ontleningskader 2019-2024.
1:49:24 - beleggingskader 2019-2024.
1:53:35 - Brugse Maatschappij voor Huisvesting - wijziging vertegenwoordigers.
1:54:34 - Kennisname Audio-jaarrekening 2018 - toetreding nieuwe leden.

Eigendommen

1:54:59 - inhuring Komvest 38 - goedkeuring huurovereenkomst.
1:55:29 - kosteloze verwerving gronden, Houtzagerijstraat.
1:55:47 - inlijving in het openbaar domein, verkaveling 1619 Arendstraat. 1:55:56 - addendum samenwerkingsovereenkomst Brugse Rugbyclub. 1:56:33 - ruil grond i.f.v. sociaal huisvestingsproject Vivendo, Stokvelde. 1:56:41 - verkoop tuingrond aan aanpalende eigenaar Potterierei 115. 1:56:58 - verkoop tuingrond aan aanpalende eigenaar Coupure 25.
1:57:08 - verkoop muur aan aanpalende eigenaar Westmeers 18.
1:57:16 - verkoop grond met erop aanwezige infrastructuur, Patentestraat. 1:57:28 - verkoop stadsgrond, M. van Vlaanderenstraat tss. nrs. 15 en 25. 1:57:35 - verkoop voormalige kerk St.-Franciscus van Assisi en pastoriewoning.
2:02:03 - verkoop Huis Campers, J. en M. Sabbestraat 42 - bod biddit. 2:02:33 - aankoop oude stelplaats De Lijn, G. Roelandtsplein 15.
2:09:15 - aankoop grond uit de beschermde stadsvesten, Boninvest.
2:09:24 - uitbreiding erfpacht Rijselstraat 67 en 67+ voor de vzw Viro. 2:09:31 - aanpassing concessie-overeenkomst met Interparking.
2:22:27 - grondverwerving project landinrichting "Brugse Veldzone".
2:22:46 - afwijking op samenwerkingsovereenkomst project "De Roos".

Restauratietoelage 

2:23:00 - Gistelse Steenweg 98 - definitieve toekenning en uitbetaling. 2:23:05 - Langestraat 34 - definitieve toekenning en uitbetaling. Toerisme

Toerisme

2:23:10 - rondritten met huurkoetsen en huurauto's - hervaststelling tarieven.
2:23:23 - aanpassing politieverordening op toeristische rondritten en excursies.
2:23:42 - strategische visienota toerisme 2019-2024.

Onderwijs

3:02:11 - Conservatorium - wijziging academiereglement schooljaar 2019-2020.
3:02:29 - Academie - Artistiek Pedagogisch Project en Leerplan.
3:02:42 - Archief - straatbenamingen - principebeslissing.

Bibliotheek

3:03:08 - beleidsperiode 2019-2024 - nominatieve aanstelling leden.
3:03:20 - instap basisinfrastructuur digitale bibliotheek. Stadsgebouwen

Patrimonium

3:03:39 - buitenschilderwerken Stadsschouwburg - verrekening 1 en 2. 3:03:46 - buitenschilderwerken Stadsschouwburg - verrekening 3.

Informatica
3:04:25 - Informatica - gunning nieuw contract vaste telefonie.

Economie

3:09:13 - Schrapping artikelen m.b.t. aankoop kerstdecoratie uit het toelagereglement.
3:09:24 - Wedstrijdreglement voor winterkerstverlichting. 3:11:24 - Goedkeuring overeenkomst Vlaio bizLocator.

Gemeenteraad interpellaties

3:11:40 - Stand van zaken ev. samenwerking haven Zeebrugge en haven Antwerpen.
3:23:44 - Kerst in Brugge.
3:38:17 - Zwemuren BZK in het Jan Guilinizwembad.
3:48:43 - Brugge leeft (niet meer).
3:57:57 - Voorbije seizoen Zeebrugge.
4:13:33 - De gratis Centrumshuttles in onze stad.
4:22:35 - Voorstel voor uitgebreidere composteringsmogelijkheden voor inwoners Brugge.
4:32:32 - Slimme Fietslamp brengt veiligheid van schoolroutes in kaart. 4:43:05 - Weinig consequent bomenbeleid van de stad Brugge.
5:03:12 - Hoplr en de stad Brugge.
5:12:28 - Rechts afslaan van fietsers aan verkeerslichten.
5:17:46 - Seamen Center Zeebrugge, financiering.


De livestream van de gemeenteraad van 25 juni kun je hier bekijken.
De livestream van de gemeenteraad van 28 mei kun je hier bekijken
De livestream van de gemeenteraad van 29 april kun je hier bekijken.
De livestream van de gemeenteraad van 26 maart kun je hier bekijken.
De livestream van de gemeenteraad van 26 februari kun je hier bekijken.