Gemeenteraad

Hieronder kun je de gemeenteraad van dinsdag 25 juni 2019 live bekijken. Eronder de links naar de aparte agendapunten.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

5:52 - 1. OCMW - goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn 28 mei 2019.
5:57 - 2. OCMW - Audio: jaarrekening en toetreding nieuwe leden.
6:03 - 3. OCMW - wijziging voorwaarden verantwoordelijke dienst PBW - interne preventieadviseur.
6:09 - 4. OCMW - vaststelling voorwaarden preventieadviseur coördinator. 6:13 - 5. OCMW - formatiewijziging preventiedienst.
6:18 - 6. OCMW - aktename jaarrekening 2018 Rudderstove.
6:21 - 7. OCWM - aktename jaarrekening 2018 - Ons Huis.
6:27 - 8. OCMW - de generaliteit - Katelijnestraat 81 en 83.

Gemeenteraad

6:46 - Vraag aan schepen Demon door raadslid Nele Caus over reglementering terrassen.
15:49 - 1. Politie - Brugse ANPR gekoppeld aan het nationaal systeem.
16:00- 2. Politie - vervanging politiestraffen door gemeentelijke administratieve sancties.
48:34 - 3. Politie - aankoop 2 digitale camera's voor flitspalen.
48:54 - 4. Politie - bijkomende aanwerving Lokale Politie Brugge. Uitgesteld - 5. Politie - beslissing omtrent weging functies niveau A. Uitgesteld - 6. Politie - uitbreiding personeelsformatie CALOG-kader.
49:26 - 7. Kennisname goedkeuring project BITS en ondertekening partnerschapsovereenkomst.
1:00:13 - 8. Jeugd - herziening huishoudelijk reglement Vakantiewerking Kwibus.
1:06:05 - 9. Brugge Studentenstad - studentenhuis en werkingsmiddelen. 1:07:08 - 10. Openbaar domein - vernieuwen openbare verlichting Komvest en Elisabethlaan.
1:07:33 - 11. Openbaar domein - vernieuwen openbare verlichting Torhoutse Steenweg tot Expressweg.
1:08:56 - 12. Openbaar domein - herinrichting Werfplein.
1:09:04 - 13. Openbaar domein - raamovereenkomst vellen en ontstronken van bomen.
1:11:54 - 14. Openbaar domein - fietspad Slachthuisstraat, Sint-Pieterszuidstraat en doorsteek L. Coiseaukaai.
1:15:26 - 15. Openbaar domein - verrekening bouwen fietstunnel onder K. Albert I-laan en omgevingswerken.
1:19:58 - 16. Eigendommen - verkoop van grond Pol Dhondtstraat 62+ aan aanpalende eigenaars.
1:20:11 - 17. Eigendommen - verkoop van tuingrond Kruisvest aan aanpalende eigenaar Potterierei 110.
1:20:22 - 18. Eigendommen - verkoop van tuingrond Kruisvest aan aanpalende eigenaar Potterierei 111.
1:20:31 - 19. Eigendommen - verkoop van tuingrond Kruisvest aan aanpalende eigenaar Potterierei 112.
1:20:39 - 20. Eigendommen - verkoop van tuingrond Kruisvest aan aanpalende eigenaar Potterierei 113.
1:20:43 - 21. Eigendommen - verkoop van tuingrond Kruisvest aan aanpalende eigenaar Potterierei 114.
1:20:49 - 22. Eigendommen - verkoop grond voor plaatsen elektriciteitscabine groendienst, Peereboom.
1:21:08 - 23. Eigendommen - erfpacht ruimte bestaande distributiecabine, Molenmeers 11+.
1:21:25 - 24. Ruimtelijke ordening - verkavelen Legeweg 98.
1:26:34 - 25. Ruimtelijke ordening - bouwen van 14 woningen en 22 appartementen, Oude Kortrijkstraat 9.
1:39:05 - 26. Ruimtelijke ordening - bouwproject Boeveriestraat 73.
1:40:40 - 27. Sport - tijdelijke verordening zomerzwemmen Coupure. 1:52:34 - 28. Toerisme - samenwerkingsovereenkomst Stad Brugge-Westtoer. 1:54:01 - 29. Kunstonderwijs - Interlokale Vereniging oprichten met Oostkamp.
1:54:32 - 30. Conservatorium - jaarkalender 2019-2020.
1:54:42 - 31. Conservatorium - 'leren in een alternatieve leercontext' schooljaar 2019-2020.
1:54:53 - 32. Conservatorium - maximumcapaciteit schooljaar 2019-2020. 1:55:02 - 33. Academie - wijziging schoolreglement.
1:58:23 - 34. Academie - maximumcapaciteit schooljaar 2019-2020.
1:58:33 - 35. SNT - aanvraag uitbreiding van onderwijsbevoegdheid.
1:58:48 - 36. Basisonderwijs - wijziging schoolreglement.
1:59:14 - 37. Musea - jaarrekening 2018 Kenniscentrum - mandaat Burgemeester.
1:59:31 - 38. Cultuurbeleid - jaarrekening 2018 Brugge Plus vzw - mandaat algemene vergadering.
1:59:51 - 39. Herstellen en schilderen gevel en herinrichten, Hoogstraat 37-41.
2:00:00 - 40. Aanstellen ontwerper renovatie en uitbreiding administratief centrum, Gistelse Steenweg 254.
2:05:23 - 41. Aanstellen ontwerper renovatie en uitbreiding douanegebouw, L. Coiseaukaai 2.
2:06:26 - 42. Elektromechanica - raamcontract feestverlichting.
2:07:36 - 43. Energie - aankoop van gas.
2:07:54 - 44. Energie - aankoop van groene elektriciteit.

Gemeenteraad interpellaties

 2:11:58 - 45/1 Interpellatie: autodelen.
2:17:01 - 45/2 Interpellatie: visie massatoerisme
2:49:48 - 45/3a Interpellatie: aankondigingen m.b.t. eindejaarsperiode. 2:59:02 - 45/3b Interpellatie: aanpak kerst- en wintergebeuren in Brugge. 3:22:29 - 45/4 Interpellatie: nieuwigheden in de wegcode betreffende fietsers.
3:28:57 - 45/5 Interpellatie: laadpalen elektrische auto's.
3:34:33 - 45/6 Interpellatie: Brugge heeft recht op voltijdse schepenen. 3:48:01 - 45/7 Interpellatie: stofhinder Dudzeelse Steenweg.
3:51:27 - 45/8 Interpellatie: revitalisering Zeebrugge.


De livestream van de gemeenteraad van 28 mei kun je hier bekijken
De livestream van de gemeenteraad van 29 april kun je hier bekijken.
De livestream van de gemeenteraad van 26 maart kun je hier bekijken.
De livestream van de gemeenteraad van 26 februari kun je hier bekijken.