Dementievriendelijk Brugge

Dementievriendelijk Brugge

Brugge is een dementievriendelijke stad. We streven ernaar de levenskwaliteit, de integratie en participatie van personen met dementie en hun naaste omgeving te verbeteren zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het leven in onze stad.

Onze doelstellingen:

  • het bestaande taboe rond dementie doorbreken.
  • een genuanceerder beeld van de ziekte en de mogelijkheden van personen met dementie schetsen.
  • een respectvolle communicatie met personen met dementie tot stand brengen.
  • een klimaat van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid scheppen, waarbij alle sectoren en leeftijden van de stadsgemeenschap betrokken zijn.
  • de bestaande diensten rond dementie toegankelijker en bekender maken.
  • de problemen en noden van personen met dementie en hun families identificeren en duurzame oplossingen vinden.
  • motiveren, inspireren, adviseren en steunen van organisaties en individuele personen om hun dementievriendelijke activiteiten op of verder te zetten.

Het project ‘Dementievriendelijk Brugge’ is een samenwerking tussen het Expertisecentrum Dementie Foton, de stad Brugge en het Overlegplatform Dementie Oostkust.

Voor meer informatie

of

Aan de rechterkant van deze pagina kun je nieuwsitems openen over Dementievriendelijk Brugge.

Contactinformatie