Dementievriendelijk Brugge

Dementievriendelijk Brugge

Sinds 2010 is Brugge een dementievriendelijke stad. Dit houdt in dat Brugge ernaar streeft de kwaliteit van het leven van personen met dementie en hun omgeving te verbeteren door een mentale verandering teweeg te brengen bij alle burgers, organisaties, ondernemingen, instellingen en officiële instanties om zo te komen tot een meer respectvolle en gelijkwaardige communicatie en interactie.
Verschillende acties werden/worden op touw gezet om de sociale integratie van personen met dementie binnen de stadsomgeving te verbeteren en hen opnieuw te laten beschouwen als volwaardige burgers.

Doelstellingen Dementievriendelijk Brugge:

  • het bestaande taboe rond dementie doorbreken door verschillende sensibiliseringsacties op touw te zetten die dementie, de mensen die eraan lijden en hun families op een positieve manier in het licht stellen.
  • een genuanceerder beeld van de ziekte en de mogelijkheden van personen met dementie schetsen en een meer respectvolle communicatie tot stand brengen door het aanleveren van juiste en volledige informatie via workshops, brochures, kunstprojecten, vormingsmateriaal, … .
  • een klimaat van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid scheppen door de organisatie van verschillende activiteiten waarbij alle sectoren en leeftijden van de stadsgemeenschap betrokken zijn.
  • de bestaande diensten rond dementie toegankelijker en bekender maken.
  • de problemen en noden van personen met dementie en hun families identificeren, zowel in dagdagelijkse sociale interacties als in specifieke zaken verbonden aan de zorg voor personen met dementie, en duurzame oplossingen vinden (projecten rond mobiliteit, het vlugger lokaliseren van vermiste personen, etc.).
  • motiveren, inspireren, adviseren en steunen van organisaties en individuele personen om hun dementievriendelijke activiteiten op of verder te zetten, met extra focus op sectoroverschrijdende samenwerkingen en initiatieven waarbij de verschillende generaties betrokken zijn.

Het project ‘Dementievriendelijk Brugge’ wordt gedragen door het Expertisecentrum Dementie Foton, de stad Brugge, het Overlegplatform Dementie Oostkust en het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Noord-West-Vlaanderen.

Voor meer informatie rond ‘Dementievriendelijk Brugge’:

  • Dienst Welzijn en Zorg

of

Neem zeker ook een kijkje op:

http://www.dementievriendelijkbrugge.be.

 

Contactinformatie