Dementievriendelijk Brugge

Brugge is een dementievriendelijke stad. Het Brugse stadsbestuur erkent dementie en langdurige (mantel)zorg als deel van het dagelijkse leven in onze stad, buurt en gemeenschap. Dementievriendelijk Brugge verbindt Bruggelingen, beleidsdomeinen en sectoren zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich helemaal thuis kunnen voelen in de stad.

Door de inwoners, zorgpartners, bedrijven, scholen en organisaties te versterken in hoe ze met dementie omgaan wordt Brugge nog meer een solidaire en zorgzame stad.

Doelstellingen Dementievriendelijk Brugge

 • het bestaande taboe rond dementie doorbreken.
 • een genuanceerder beeld van de ziekte en de mogelijkheden van personen met dementie schetsen.
 • een respectvolle communicatie met personen met dementie tot stand brengen.
 • een klimaat van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid scheppen, waarbij alle sectoren en leeftijden van de stadsgemeenschap betrokken zijn.
 • de bestaande diensten rond dementie toegankelijker en bekender maken.
 • de problemen en noden van personen met dementie en hun families identificeren en duurzame oplossingen vinden.
 • motiveren, inspireren, adviseren en steunen van organisaties en individuele personen om hun dementievriendelijke activiteiten op of verder te zetten.


Lerend netwerk Dementievriendelijk Brugge

 • Het lerend netwerk van Dementievriendelijk Brugge komt vier keer per jaar samen. Uitwisseling, elkaar versterken, samenwerken rond gemeenschappelijke uitdagingen en projecten staan op deze netwerkenmomenten centraal. Heb jij een thema, vraag of initiatief die je wil delen op een komend netwerkmoment? Neem dan contact met ons op via sociaalbeleid@brugge.be.
 • Volgende samenkomsten:
  september: exacte datum en locatie nog te bepalen
  december: exacte datum en locatie nog te bepalen

Actiesubsidie Dementievriendelijk Brugge

Met de toekenning van een jaarlijkse actiesubsidie stimuleert het Brugse stadsbestuur de leden van het netwerk Dementievriendelijk Brugge om acties en initiatieven te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de vooropgestelde doelstellingen van het netwerk. Hieronder de nodige documenten en formulieren voor de aanvraag van de subsidie.

Contactinformatie