Dialoogtafels

Op 24 januari  2023 organiseerde Brugge Dialoogstad Dialoogtafels rond het thema digitale kloof. Mensen in armoede van verschillende armoedeverenigingen zaten die dag aan tafel met beleidsmakers en andere betrokkenen. 

Digitale kloof

Sinds corona verloopt bijna alles digitaal. Schoolboeken kun je enkel online bestellen, de bereikbaarheid van bepaalde diensten is niet altijd gegarandeerd ... Dat is niet voor iedereen evident. Niet iedereen bezit een computer of beschikt over de nodige vaardigheden. Vanuit de verenigingen en ervaringsgroep kwamen er duidelijke signalen dat dat grote problemen oplevert. De Dialoogtafels zijn ideaal om die aan te pakken.

9 thema's 

Beleidsmakers, mensen in armoede van armoedeverenigingen, medewerkers van diensten voor maatschappelijk werk, schooldirecties en bankdirecties gingen op 24 januari in dialoog over de digitale kloof zoals die zich manifesteert op de volgende thema's:

  • onderwijs
  • vrije tijd
  • wonen
  • gezondheid en welzijn
  • geld
  • hulpverlening
  • sociale contacten
  • tewerkstelling
  • veiligheidsproblemen 

Via de Dialoogtafels wordt gezocht naar oplossingen. Soms de avond zelf al, soms achteraf met een aanbevelingsnota voor betrokkenen of de oprichting van een werkgroep. Er komt ook een publicatie voor het brede publiek. 

Voorbije Dialoogtafels

Dit was de vijfde editie van Dialoogtafels. De vorige thema's waren

Contactinformatie

Contactpersonen