Dienstverlening Huis van de Bruggeling en gemeenteafdelingen

Om de verspreiding van het Coronavirus (Covid19) tegen te gaan, vraagt Stad Brugge om  niet‑dringende bezoeken aan het Huis van de Bruggeling en de gemeentafdelingen tegen te gaan.

Online dienstverlening

Wist je dat je attesten, aktes en uittreksels Burgerzaken gewoon thuis kunt aanvragen?

Dit zijn o.a.:

  • Uittreksel uit het strafregister (voorheen: attest van goed gedrag en zeden)
  • Attest gezinssamenstelling
  • Attest hoofdverblijfplaats
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte

Vraag deze documenten aan via www.brugge.be/thuisloketburgerzaken  
In totaal kan je er terecht voor 26 soorten digitale documenten.

Ook een adreswijziging kan je van thuis uit aangeven, dit via www.brugge.be/adresverandering‑verhuis 

Iets anders nodig? Je vindt een overzicht van al onze online dienstverlening op www.brugge.be/producten 

Bezoek aan het loket

Voor bepaalde zaken is een bezoek aan het loket onvermijdelijk:

  • Aangifte van geboorte, huwelijk of overlijden
  • Aanvraag van identiteitskaart, kidsID, reispas, verblijfsdocument of rijbewijs

Wij vragen aan burgers om enkel voor de meest noodzakelijke aangiften en aanvragen langs te komen in het Huis van de Bruggeling. Maak je afspraak telefonisch op 050 44 8000.