Dienstverlening, vrij beroep of recreatie: welke vergunningen heb ik nodig van Stad Brugge?

Heb je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen? Vul dan dit formulier in.

Vergunningen nodig voor je pand

Parkeren voor zaakvoerder en werknemers


Vergunningen nodig voor je pand

Heb je al gecontroleerd of kantoor, diensten, vrije beroepen of recreatie toegelaten zijn in je pand?
Ben je van plan om te verbouwen? 
Wat met publiciteit? Ga na wat voor jouw handelszaak van toepassing is:

  • functiewijziging: verplicht als je pand geen handelsfunctie heeft
  • verbouwingen: verplicht bij bepaalde bouwwerken 
  • publiciteit: voor opschriften en reclame heb je altijd een vergunning nodig
  • milieu: verplicht bij bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving

De  omgevingsvergunning bundelt alle bovenstaande vergunningen.  Je hoeft dus maar één aanvraag in te dienen.
Je kunt de omgevingsvergunning:
 

Opgelet: houd rekening met een behandelingstermijn van ongeveer 3 maanden!
Het college van burgemeester en schepenen beslist over  je aanvraag.     

Heb je nog vragen of wil je meer verduidelijking?  Vul het informatieformulier in.  De dienst Werk & Ondernemen helpt je verder en brengt je in contact met de experten van de stad.

BEKNOPTE UITLEG OVER DE VERGUNNINGEN

Controleer de functie van het pand

Elk pand heeft een functie of bestemming: wonen, handel, horeca, dienstverlening, kantoor, vrij beroep, (verblijfs)recreatie, garage, parking, werkplaats, bedrijf, opslag …
De laatst vergunde toestand bepaalt de hoofdbestemming en de eventuele nevenbestemming van het pand.
Informeer dus altijd of het pand van je keuze een handelsbestemming heeft!  Zo niet, is een bestemmingswijzing naar handel misschien mogelijk.  Deze vraag je aan via een omgevingsvergunning.

Vrijstelling van functiewijziging

De wet voorziet in bepaalde gevallen en onder voorwaarden een vrijstelling van deze vergunningsplicht:

Er is geen vergunning nodig voor een nevenbestemming in een woonpand als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • 1.De nevenbestemming is ondergeschikt aan de woonfunctie.  De oppervlakte van de nevenbestemming  moet kleiner zijn dan die van de woonfunctie én de dienstverlener woont ter plaatse (verplichte domiciliëring).

  • 2.De maximale oppervlakte van de nevenbestemming is 100m².  Let op vorige voorwaarde: woonfunctie altijd meer dan 50% van de totale woonoppervlakte.  Voorbeeld: bij een totale woonoppervlakte van 160m² kan hoogstens 79m² nevenbestemming dienst krijgen.

Dus als je gedomicilieerd bent op hetzelfde adres als je zaak, kan jezelf als dienstverlener zonder een verplichte vergunning een praktijk starten (= nevenbestemming dienst) als de oppervlakte van de ruimte minder bedraagt dan de helft van de totale woonruimte en niet groter is dan 100m².

Zijn er verbouwingswerken nodig?

Voor constructieve werken, werken met een stabiliteitsimpact, gevelaanpassingen enz. heb je een vergunning nodig.  
Elke aanvraag wordt getoetst aan gemeentelijke verordeningen, stedenbouwkundige voorschriften en de impact op de omgeving. Ook de erfgoedwaarde van gebouwen speelt een rol.
Dien je aanvraag in via het omgevingsloket of maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling

Wil je publiciteit aan de gevel?

Stad Brugge heeft een verordening over reclames en opschriften. Zo wil ze unieke stadsgezichten, gebouwen, open ruimtes … bewaren.
Voor elke vorm van publiciteit is daarom een vergunning nodig. Vraag deze aan via de omgevingsvergunning.  

De reglementering over reclame en opschriften vind je hier.

Is een milieuvergunning verplicht?

Voor bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving is een vergunning verplicht.
Onder inrichtingen verstaan we koelinstallaties, kook-en verwarmingstoestellen, airco …
Afhankelijk van de inrichting doe je een melding of vraag je een vergunning aan via het omgevingsloket.
Als je verder info wenst, vul dan het infoformulier in.

Terug naar inhoudstabel


Parkeren voor zaakvoerder en werknemers in Brugge

Hier vind je alle info over het parkeren voor handelaars en hun werknemers in Brugge.

Parkeerverbod aanvragen

Als er werken moeten uitgevoerd worden bij/in het handels- of horecapand, kun je hiervoor een parkeerverbod aanvragen. Op die manier is er ruimte voor werfvoertuigen, stellingen,...
Hier lees je hoe je dit aanvraagt.

Terug naar Starten met dienstverlening, vrij beroep of recreatie

 

Contactinformatie