Dierenmeldpunt voor verwaarloosde en mishandelde dieren

Verwaarloosde of mishandelde dieren op Brugs grondgebied?

Doe  online een melding aan de cel dierenpolitie van de lokale politie Brugge. 

Het kan zowel gaan over gezelschapsdieren als landbouwdieren. Ook problemen met verkoop van dieren kan je melden.
Maar, zwerfkatten melden doe je niet via dit formulier. Neem hiervoor contact op met het dierenloket bij dienst Leefmilieu. 

Wat je moet invullen op het meldingsformulier of meedelen aan de lokale politie:

  • plaats waar de dieren zich bevinden
  • diersoort 
  • wat stel je vast ?
  • verantwoordelijke voor de dieren (als je die kent)
  • enkele persoonlijke gegevens (van de melder)
  • foto's van de toestand (kan je uploaden)

Je kan geen anonieme melding doen. Meldingen worden discreet behandeld.

De cel dierenpolitie van de lokale politie Brugge doet de verdere behandeling van de melding en houdt je op de hoogte.

Dringende meldingen geef je best telefonisch door aan de interventiedienst van de lokale politie via het telefoonnummer 101 

Verwaarloosde of mishandelde dieren in een andere gemeente?

Gebruik het meldingsformulier van de Vlaamse Overheid.

Deze meldingen worden door het Departement Omgeving, inspectiedienst Dierenwelzijn behandeld. 

Andere vragen over dierenwelzijn of hulp nodig?

Neem contact op met het dierenloket bij de dienst Leefmilieu.

 

 

Contactinformatie