Dierenmeldpunt voor verwaarloosde en mishandelde dieren

  1. Verwaarloosde of mishandelde dieren op Brugs grondgebied
  2. Verwaarloosde of mishandelde dieren in een andere gemeente
  3. Andere vragen over dierenwelzijn

Verwaarloosde of mishandelde dieren op Brugs grondgebied?

Dien een online melding in bij de cel dierenpolitie van de lokale politie Brugge. 

Het kan zowel gaan over gezelschapsdieren als landbouwdieren. Ook problemen met verkoop van dieren kan je melden.
Maar, zwerfkatten melden doe je niet via dit formulier. Neem hiervoor contact op met het dierenloket bij dienst Leefmilieu. 

Wat je moet invullen op het meldingsformulier of meedelen aan de lokale politie:

  1. plaats waar de dieren zich bevinden
  2. diersoort
  3. wat stel je vast ?
  4. verantwoordelijke voor de dieren (als je die kent)
  5. enkele persoonlijke gegevens (van de melder)
  6. foto's van de toestand (kan je uploaden)

Je kan geen anonieme melding doen. Meldingen worden discreet behandeld.

De cel dierenpolitie van de lokale politie Brugge doet de verdere behandeling van de melding en houdt je op de hoogte.

Dringende meldingen geef je best telefonisch door aan de interventiedienst van de lokale politie via het telefoonnummer 101 


Verwaarloosde of mishandelde dieren in een andere gemeente

Gebruik het meldingsformulier van de Vlaamse Overheid. Het Departement Omgeving, inspectiedienst Dierenwelzijn behandelt deze meldingen.


Andere vragen over dierenwelzijn of hulp nodig?

Neem contact op met het dierenloket bij de dienst Leefmilieu.

Contactinformatie