Digitaal: hulp, vormingen en opleidingen in Brugge

Elke burger moet in staat zijn om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Als dit het geval is dan spreken we van inclusie. Het optimaal participeren binnen de gedigitaliseerde samenleving noemen we e-inclusie. En dat is vandaag de dag niet altijd evident. We begrijpen dat het soms moeilijk is om toegang te hebben tot een computer, laptop, tablet, internet, …

We hebben dit overzicht gemaakt omdat we willen dat mensen de weg naar de digitale wereld vinden, zonder hindernissen. Aan de hand van categorieën hebben we verschillende instanties gegroepeerd. Zo vind je makkelijker het aanbod dat ze aanbieden terug.

1.  GEBRUIK COMPUTER

1.1.  Dienstencentra

Specifieke doelgroep: volwassenen

Toegang: gratis

Betalend aanbod:
Cursussen informatica
Open computerruimtes – vrij gebruik van een pc of laptop

Overzicht dienstencentra.

1.2.  Openbare bibliotheek Brugge

Specifieke doelgroep:
De Openbare Bibliotheek Brugge heeft 13 vestigingen: hoofdbibliotheek Biekorf in het centrum en 12 bibliotheken in de rand. Iedereen is er welkom.

Gratis aanbod:
Als je lid bent kun je gratis boeken, e-boeken, cd’s en films ontlenen. Ook het gebruik van de computers en het internet is gratis. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van het netwerk in de bib op hun eigen toestel.
De bibliotheek organiseert ook heel wat activiteiten, waarvan er vaak gratis bij te wonen zijn, ook voor niet-leden. Het volledige aanbod vind je hier: https://brugge.bibliotheek.be/agenda

Betalend aanbod:
Lid worden van de bib kost 5 euro per jaar. Voor kinderen en jongeren tot 22 jaar is het lidmaatschap gratis. Voor bepaalde activiteiten in de bibliotheek wordt een kleine kostprijs aangerekend. Het volledige aanbod kan je hier raadplegen: https://brugge.bibliotheek.be/agenda

Bezoek de website.

1.3.  Oxfam Solidariteit

Specifieke doelgroep: voor iedereen

Betalend aanbod:
Tweedehandscomputers, laptops en printers met waarborg.

Bezoek de website.

1.4.  Inloophuis vereniging 't Sas

Specifieke doelgroep: voor iedereen

Gratis aanbod: computer ter beschikking om op te surfen.

Meer info vind je hier.

 

2.  OPLEIDING EN VORMING

2.1.  CVO - Centrum voor Volwassenonderwijs

Specifieke doelgroep:  
SNT is een publieke instelling voor volwassenenonderwijs die door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd is en meer dan 150 jaar ervaring in Brugge en Blankenberge heeft.

We zijn een cursistgericht en maatschappelijk georiënteerd pluralistisch centrum dat optimale omstandigheden creëert waarin cursistenlevenslang en -breed kunnen leren.

Streefdoelen: aan cursisten de mogelijkheden bieden om:

  • een (deel)certificaat te behalen en meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt;
  • ook zonder behoefte aan een certificaat een cursus te volgen of zich te vervolmaken;
  • zich op persoonlijk vlak te ontplooien;
  • zich in de maatschappelijke evoluties in te passen.

Gratis aanbod: vrijstelling voor het inschrijvingsgeld: zie www.snt.be.

Betalend aanbod + prijs:
Het decreet op het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 verplicht alle Centra voor Volwassenenonderwijs tot toepassing van een inschrijvingsgeld van 1,50 euro per lestijd voor alle modules die starten na 1 januari 2015.

De prijzen voor de cursussen vind je op www.snt.be/prijzen/cursussen.

2.2.  Child Focus

Specifieke doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen.

Gratis aanbod: materiaal en info op www.clicksafe.be.

Betalend aanbod + prijs:
Child Focus geeft vormingen aan iedereen die met jongeren werkt (leerkrachten, maatschappelijke werkers, enz.) via deze vormingen geven hen de nodige bagage mee om 'hun' kinderen te leren hoe op veilige en verantwoorde manier met internet om te gaan.

Locatie: vormingen worden overal in België aangeboden - www.clicksafe.be   

2.3.  Ligo, Centrum voor Basiseducatie, afdeling Brugge

Specifieke doelgroep:
Ligo is 1 van de 13 Centra voor Basiseducatie. Ligo helpt je om op eigen tempo je kennis op te frissen en te versterken. Dat kan op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming. Zo sta je sterker in het leven.

Gratis aanbod:
Nederlands, rekenen en het Open Leercentrum is volledig gratis (geen bijdrage voor kopiekosten).

Betalend aanbod + prijs:
Cursussen op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming. Er zijn cursussen op verschillende niveaus. We bekijken samen met jou wat je wil leren en welke cursus best bij jou past.

Taal: Nederlands (je spelling opfrissen, schrijven met plezier, lezen en schrijven met de computer, boekenproeverij...), opstap Frans en Engels, Nederlands voor anderstaligen.

Rekenen: rekenen voor alledag, voor je werk of als voorbereiding voor een opleiding.

Computer en tablet: starten met de computer of tablet, communicatie via het internet, de stap naar Windows 10, plan je reis of uitstap via internet...

Algemene vorming: diversiteit, VCA, zeg je zeg, (digitale) papieren en formulieren... De lessen zijn gratis. Je betaalt een bijdrage voor het handboek of kopiekosten (Nederlands en rekenen is volledig gratis). Als cursist kan je ook gratis komen oefenen in ons Open Leercentrum. 

2.4.  Digitale hulp aan huis

Specifieke doelgroep:
Kwetsbare ouderen (eenzame ouderen, kansarme ouderen, ouderen met zwakke gezondheidszorg, niet-gedigitaliseerde ouderen, ...).

Gratis aanbod: 

Met onze dienst “digitale hulp aan huis” helpen we je zodat je vlot (terug) digitaal op weg kan.

Je kan bij ons terecht voor de volgende diensten:

  • Gebruiksklaar maken van digibox, smartphone en GSM.
  • Hulp bij tablet, iPad, en PC. Let wel: het gaat om hulp of info bij eenvoudige handeling zoals het kunnen installeren van Apps of uitleg om vlot te starten.

Locatie: 

voor info rond de zitdagen:

www.dienstencentra-brugge.be/digitale-hulp-aan-huis

2.5. Avansa regio Brugge

Specifieke doelgroep:
Avansa organiseert een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren. Avansa streeft ernaar de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik van iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden.

Avansa biedt zowel gratis als betalende cursussen en activiteiten aan.

Gratis aanbod:
Enkele voorbeelden van gratis activiteiten zijn activiteiten in het kader van de digitale week en erfgoeddag, soepcafé, gelukscafé...

Voor het volledige aanbod: zie www.avansa-brugge.be

2.6 Digidokters

Specifieke doelgroep: iedereen met een digitale vraag of probleem.

Gratis aanbod:
gratis ICT-helpdesk in de bib
Heb je vragen over je smartphone, tablet, computer of laptop? Stel ze aan de digidokter!
Gratis en zonder inschrijven. De digidokters zijn ook bereikbaar via mail (digidokters@gmail.com).

locatie: 
Elke woensdagnamiddag in Hoofdbibliotheek Biekorf tussen 14u en 16u.
Eén keer per maand in filialen De Zorge (Sint-Kuis), Daverlo (Assebroek), Sint-Andries- en Xaverianen (Sint-Michiels). De exacte data vind je hier: https://brugge.bibliotheek.be/digidokters

bekijk hier de zitdagen:

https://brugge.bibliotheek.be/digidokters

2.7 Digisenior

Specifieke doelgroep: senioren (bekendmaking via de seniorenadviesraad)

Aanbod:

In Brugge maken de laatstejaars leerlingen informatica van het Vrij Handels- en Sportinstituut (VHSI) senioren wegwijs met de computer en het internet.

Digisenior is een reeks lessen waarbij je als senior een individuele begeleiding krijgt van een informaticastudent.  Het is een samenwerking tussen de seniorenadviesraad, de bibliotheek en het Vrij Handels- en Sportinstituut.

In het VHSIzelf  zijn er twee lessen over de iPad. De derde les vindt plaats in hoofdbibliotheek Biekorf. Daar leren de senioren info opzoeken via internet en gaat het onder meer over Facebook en het gebruik van Mijn Bibliotheek, het softwareprogramma en zoeksysteem van de bib.

Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning van een student. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen op de mobiele digibrigade: studenten die computerproblemen komen oplossen.

Dankzij dit initiatief zetten in de Brugse regio al meer dan vijfhonderd zestigplussers de stap naar de digitale wereld.

3.  ONLINE HULPVERLENING

3.1.  CAW Noord-West-Vlaanderen - jongeren

Specifieke doelgroep: Jongeren tussen 12 en 25.

Gratis aanbod: chathulp via www.jac.be.

Betalend aanbod: CAW biedt gratis en anoniem online hulp bij elke vraag of elk probleem.

3.2.  CAW Noord-West-Vlaanderen - volwassenen

Specifieke doelgroep: volwassenen

Gratis aanbod: chathulp via www.caw.be.