Digitale documentlevering

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Vul jouw gegevens in.

Adresgegevens 1

Welk document wil je laten inscannen en via mail ontvangen?

Materiaalsoort *

Bij publicatie verwacht de bibliotheek een correcte bronvermelding en twee gratis exemplaren. Bij eventueel verder gebruik van de opnames is de aanvrager verantwoordelijk voor het naleven van de auteurswet (KB 12-06-2014, in werking 01-01-2017).

Hoe wil je het document aangeleverd krijgen? *

De opnames dienen voor particulier, educatief of wetenschappelijk gebruik. Bij publicatie verwacht de bibliotheek een correcte bronvermelding en twee gratis exemplaren. Indien de opnames voor commercieel gebruik bestemd zijn, dient de aanvrager dit expliciet te vermelden en een reproductievergoeding te betalen (zie tarievenlijst).

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.