Digitale watermeters zorgen voor zuinigere Brugse stadsgebouwen

2
mrt
2020

Stad Brugge maakt werk van een duurzame en klimaatrobuuste stad. Naast het inzetten op groene energie, hoort daar ook het spaarzaam omspringen met water bij.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Vanuit het Smart City-traject, waarbij we inzetten op technologie om Brugge te laten groeien en beter te organiseren, hebben we initiatief genomen om FARYS en ENGIE samen te brengen voor het project ‘Digitale watermeters’.

FARYS levert water en beheert de watermeters en ENGIE heeft, met haar filiaal ENGIE M2M, de expertise in huis om gegevens te verzamelen en door te sturen via het draadloos netwerk dat ze ontplooien in steden en gemeenten.”

“Bij wijze van pilootproject werden al 12 digitale watermeters in verschillende stadsgebouwen geïnstalleerd. In de komende weken gaan in totaal 37 gebouwen van de Stad over een dergelijke digitale watermeter beschikken”, zegt schepen Minou Esquenet.

Verbruik beter in kaart

Digitale watermeters laten toe om vlot en kort-op-de-bal het waterverbruik in een gebouw te monitoren. De automatische doorseining van tellergegevens betekent niet alleen minder praktische beslommeringen qua manueel uitlezen en opvolgen van gegevens, voor zowel medewerkers van de Stad als van het waterbedrijf, maar laat toe om het verbruik in kaart te brengen en gericht duurzaamheidsoptimalisaties te onderbouwen.

En vooral: via digitale watermeters kunnen snel anomalieën in de waterhuishouding van een gebouw gedetecteerd worden om er efficiënt op in te spelen. Verbruik buiten de kantooruren, een lek, een doorlopend wc … worden vroeg duidelijk zodat snel correctieve acties kunnen genomen worden en verliesverbruik beperkt. Economisch en ecologisch verantwoord…

Zelfs terugstroom naar het drinkwaternet (belangrijk om potentiële bezoedelingen te voorkomen) of de temperatuur van het doorstromend water (voorkomen dat de installatie zou bevriezen) worden opgemerkt. Voor FARYS is dit project een mooie kans om de digitale watermeters in haar werkgebied te introduceren.
“De Brugse stadsgebouwen zijn een goede piloot omdat het meteen over een groot verbruik gaat én een groot aantal gebouwen met dezelfde eigenaar waardoor de plaatsing van de meters vlotter georganiseerd kan worden”, zegt schepen Minou Esquenet.  

Internet of Things netwerk

Dankzij de goede interactie met Stad Brugge en de expertise in gegevenstransmissie van ENGIE is dit voor drinkwaterbedrijf FARYS een uitgelezen pilootproject om de introductie en de mogelijkheden van digitale watermeters optimaal te evalueren.

Voor de connectie van de digitale watermeters met het Internet of Things netwerk, maakt ENGIE M2M als exclusieve operator in België gebruik van Sigfox technologie. Dirk Indigne, CEO van ENGIE M2M: “Dankzij die technologie zijn we in staat om zowel nationale als  internationale projecten te ondersteunen op een uiterst energie-efficiënte manier. Met dit proefproject willen we bewijzen dat het ook in een historische stad als Brugge, met dichte bebouwing en vaak brede, oude muren, perfect mogelijk is om deze slimme technologie toe te passen.”