Digitale Week in Brugge

Elke burger moet in staat zijn om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Als dit het geval is dan spreken we van inclusie. Het optimaal participeren binnen de gedigitaliseerde samenleving noemen we e-inclusie. En dat is vandaag de dag niet altijd evident. We begrijpen dat het soms moeilijk is om toegang te hebben tot een computer, laptop, tablet, internet, …

We hebben dit overzicht gemaakt omdat we willen dat mensen de weg naar de digitale wereld vinden, zonder hindernissen. Aan de hand van categorieën hebben we verschillende instanties gegroepeerd. Zo vind je makkelijker het aanbod dat ze aanbieden terug.

1.  GEBRUIK COMPUTER

1.1.  Dienstencentra

Specifieke doelgroep: volwassenen

Toegang: gratis

Betalend aanbod:
Cursussen informatica
Open computerruimtes – vrij gebruik van een pc of laptop

Overzicht dienstencentra.

1.2.  Openbare bibliotheek Brugge

Specifieke doelgroep:
De Openbare Bibliotheek Brugge heeft 13 vestigingen: hoofdbibliotheek Biekorf in het centrum en 12 bibliotheken in de rand. Iedereen is er welkom.

Gratis aanbod:
Als je lid bent kun je gratis boeken, cd's, films ontlenen. Ook het gebruik van de computers is gratis.

Betalend aanbod:
Als lid van de bibliotheek kan je gratis gebruik maken van pc's met internet, je kan er mails versturen of werken aan pc's waarop Word, Powerpoint ... staat. Gratis voor kinderen tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar  betaal je 5 euro voor een jaar, (3,75 euro vanaf 60+).

Bezoek de website.

1.3.  Oxfam Solidariteit

Specifieke doelgroep: voor iedereen

Betalend aanbod:
Tweedehandscomputers, laptops en printers met waarborg.

Bezoek de website.

1.4.  Inloophuis vereniging 't Sas

Specifieke doelgroep: voor iedereen

Gratis aanbod: computer ter beschikking om op te surfen.

Meer info vind je hier.

 

2.  OPLEIDING EN VORMING

2.1.  CVO - Centrum voor Volwassenonderwijs

Specifieke doelgroep:  
SNT is een publieke instelling voor volwassenenonderwijs die door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd is en meer dan 150 jaar ervaring in Brugge en Blankenberge heeft.

We zijn een cursistgericht en maatschappelijk georiënteerd pluralistisch centrum dat optimale omstandigheden creëert waarin cursistenlevenslang en -breed kunnen leren.

Streefdoelen: aan cursisten de mogelijkheden bieden om:

  • een (deel)certificaat te behalen en meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt;
  • ook zonder behoefte aan een certificaat een cursus te volgen of zich te vervolmaken;
  • zich op persoonlijk vlak te ontplooien;
  • zich in de maatschappelijke evoluties in te passen.

Gratis aanbod: vrijstelling voor het inschrijvingsgeld: zie www.snt.be.

Betalend aanbod + prijs:
Het decreet op het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 verplicht alle Centra voor Volwassenenonderwijs tot toepassing van een inschrijvingsgeld van 1,50 euro per lestijd voor alle modules die starten na 1 januari 2015.

De prijzen voor de cursussen vind je op www.snt.be/prijzen/cursussen.

2.2.  Child Focus

Specifieke doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen.

Gratis aanbod: materiaal en info op www.clicksafe.be.

Betalend aanbod + prijs:
Child Focus geeft vormingen aan iedereen die met jongeren werkt (leerkrachten, maatschappelijke werkers, enz.) via deze vormingen geven hen de nodige bagage mee om 'hun' kinderen te leren hoe op veilige en verantwoorde manier met internet om te gaan.

Locatie: vormingen worden overal in België aangeboden - www.clicksafe.be   

2.3.  Open School, Centrum voor Basiseducatie, afdeling Brugge

Specifieke doelgroep:
Open School is 1 van de 13 Centra voor Basiseducatie. Open School helpt je om op eigen tempo je kennis op te frissen en te versterken. Dat kan op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming. Zo sta je sterker in het leven.

Gratis aanbod:
Nederlands, rekenen en het Open Leercentrum is volledig gratis (geen bijdrage voor kopiekosten).

Betalend aanbod + prijs:
Cursussen op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming. Er zijn cursussen op verschillende niveaus. We bekijken samen met jou wat je wil leren en welke cursus best bij jou past.

Taal: Nederlands (je spelling opfrissen, schrijven met plezier, lezen en schrijven met de computer, boekenproeverij...), opstap Frans en Engels, Nederlands voor anderstaligen.

Rekenen: rekenen voor alledag, voor je werk of als voorbereiding voor een opleiding.

Computer en tablet: starten met de computer of tablet, communicatie via het internet, de stap naar Windows 10, plan je reis of uitstap via internet...

Algemene vorming: diversiteit, VCA, zeg je zeg, (digitale) papieren en formulieren... De lessen zijn gratis. Je betaalt een bijdrage voor het handboek of kopiekosten (Nederlands en rekenen is volledig gratis). Als cursist kan je ook gratis komen oefenen in ons Open Leercentrum. 

2.4.  Online Buurten

Specifieke doelgroep:
Kwetsbare ouderen (eenzame ouderen, kansarme ouderen, ouderen met zwakke gezondheidszorg, niet-gedigitaliseerde ouderen, ...).

Gratis aanbod:
Na huisbezoek wordt vastgelegd of iemand aan label 'kwetsbare oudere' voldoet. Indien zo kan hij/zij deelnemen aan de LESSENREEKS "iPad da's straffe koffie": Concreet werd ingezet op een reeks groepsbijeenkomsten. Tijdens tien wekelijkse ontmoetingen en daarna negen maandelijkse sessies werden kleine groepjes (5-6 deelnemers) van sociaal en financieel kwetsbare ouderen aangeleerd hoe de iPad werkt (internet, e-mail, Skype, ...) en hoe je het centrale communicatieplatform Cubigo gebruikt. De sessies worden begeleid door drie (LDE) ICT-coaches.  Deelnemers kregen de iPad in bruikleen.

Doel lessenreeks: ‘iPad, da’s straffe koffie’ wil kwetsbare ouderen meer autonomie en levensvreugde schenken door hen fysiek samen te brengen in kleine groepjes, maar ook door hen de mogelijkheid te bieden om virtuele contacten te onderhouden met vrienden, familie en buurtvoorzieningen.  

2.5. Vormingplus regio Brugge

Specifieke doelgroep:
Vormingplus organiseert een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren. Vormingplus streeft ernaar de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik van iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden.

Vormingplus biedt zowel gratis als betalende cursussen en activiteiten aan.

Gratis aanbod:
Enkele voorbeelden van gratis activiteiten zijn activiteiten in het kader van de digitale week en erfgoeddag, soepcafé, gelukscafé...

Voor het volledige aanbod: zie www.vormingplus-brugge.be.

 

3.  ONLINE HULPVERLENING

3.1.  CAW Noord-West-Vlaanderen - jongeren

Specifieke doelgroep: Jongeren tussen 12 en 25.

Gratis aanbod: chathulp via www.jac.be.

Betalend aanbod: CAW biedt gratis en anoniem online hulp bij elke vraag of elk probleem.

3.2.  CAW Noord-West-Vlaanderen - volwassenen

Specifieke doelgroep: volwassenen

Gratis aanbod: chathulp via www.caw.be.