Discriminatie melden

In Brugge is er geen plaats voor discriminatie of haatmisdrijven

Sinds 15 maart 2023 zijn er drie instanties actief in Vlaanderen die zich inzetten voor gelijke kansen en voor de bescherming en de bevordering van de mensenrechten namelijk:

Als burger kan je een melding maken bij één van deze bevoegde instellingen.

Unia

Unia - logo

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Unia streeft naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen.

Opdracht UNIA

Sinds 15 maart 2023 staat Unia in Vlaanderen in voor de federale bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan haatspraak en haatmisdrijven, discriminatie op de werkvloer, horeca, commerciële activiteiten, banken en verzekeringen, consumentenrechten, rechten van patiënten, volksgezondheid, openbaar vervoer (NMBS, MIVB, TEC), defensie, politie en justitie…

Je leest meer voor de verschillende opdrachten die het instituut uitvoert op de website.

Melding maken bij UNIA

Bij concrete vragen of als je een melding wil maken kan je rechtstreeks contact opnemen met Unia.  

Maak een online melding


Vlaams Mensenrechteninstituut

VMRI - logo

Het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) beschermt en bevordert als onafhankelijk instituut de mensenrechten in Vlaanderen. De instelling ijvert voor gelijke kansen voor alle burgers en maakt beleidsmakers en de bevolking meer vertrouwd met de mensenrechten. Wanneer je als burger meent gediscrimineerd te zijn, kan je eventueel een beroep doen op bemiddeling en oordeelvorming van de geschillenkamer.

Opdracht VMRI

Het VMRI zet in op de bevordering van gelijke kansen in Vlaanderen. Als je meent slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie, kan je een klacht indienen. Individuele klachten kunnen -na eerstelijnsbijstand- opgevangen worden via bemiddeling tussen de partijen. Leidt de bemiddeling niet tot resultaat? Dan kan de geschillenkamer een niet-bindend oordeel vellen.

Sinds 15 maart 2023 staat het VMRI in Vlaanderen dus in voor de Vlaamse bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie binnen het sportleven, gezondheidszorg, jeugdwerk, justitie, media, toerisme, inburgering, werk, wonen, ontwikkelingssamenwerking,…  

Je leest meer over het Vlaamse Mensenrechteninstituut op de website.

Melding maken bij VMRI

Meen jij slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie of een andere schending van een mensenrecht? Gebeurde dit in een situatie die onder Vlaamse bevoegdheden valt? Dan kun je dit melden bij het VMRI:

Maak een melding


Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

IGVM - logo

Naast Unia en het VMRI is er ook nog het Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Deze federale overheidsinstelling staat sinds 2002 in voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht.

Opdracht IGVM

Het IGVM streeft ernaar om de gelijkheid van vrouwen en mannen vanzelfsprekend te maken in de mentaliteit en in de praktijk. Het doet dit door ongelijkheden in wetten en reglementeringen op te sporen en een aangepast juridisch kader te ontwikkelen. Het IGVM werkt tevens strategieën uit van gendermainstreaming op het gebied van tewerkstelling en arbeid, besluitvorming en geweld.

Tenslotte kan het IGVM optreden inzake discriminatie op basis van geslacht. De bevoegdheid van het IGVM omvat ook discriminatie van zwangere vrouwen en discriminatie op basis van transseksualiteit of interseksualiteit.

Op de website van het IGVM verneem je meer over haar opdracht.

Melding maken bij IGVM

Ben  je slachtoffer of getuige van een discriminatie op basis van geslacht? Bel het gratis nummer
0800 12 800 (kies nummer 1 in het menu) of vul het meldingsformulier in:

Maak een melding

 

Contactinformatie