Diversiteit: aanbod voor scholen

aanbod scholen diversiteit

Het is belangrijk om ook onze jongste burgers te sensibiliseren rond thema’s als gender, integratie, discriminatie,...

Op deze pagina vind je meer activiteiten terug van organisaties die Stad Brugge ondersteunt, materiaal voor in de klas,...


 

Activiteiten

Campagne PAARS - secundair onderwijs

Op 17 mei is het terug IDAHOT, de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie. De Brugse scholen worden aangemoedigd om op vrijdag 15 mei haat met liefde te bestrijden.

Scholen zijn een onmisbare schakel om jongeren bij te brengen dat ze openlijk kunnen praten over hun seksuele identiteit of genderidentiteit. Op veel scholen is het echter niet evident om daar over te praten zonder dat de kans bestaat om gepest te worden.
Veel jongeren horen dagelijks de woorden ‘ janet’ of ‘mietje’ waardoor heel wat holebi- en transgenderjongeren zich niet veilig voelen op school.
Hier moet verandering in komen!
 
PAARSAlle Brugse secundaire scholen worden opgeroepen om deel te nemen aan de campagne PAARS om zo het holebi- en transthema in de kijker te zetten.
PAARS is de grootste LGBTQ+ (= lesbian, gay, bisexual, transgender, queer…) schoolcampagne van de wereld. Deze campagne zorgt in middelbare scholen van Vlaanderen voor meer verdraagzaamheid en respect voor LGBTQ+-jongeren.

Stad Brugge zet sterk in op anti-discriminatie en wil als warme en verdraagzame stad gelijke kansen voor iedereen!
Polsbandjes, affiches, ballonnen, de PAARS-krant, regenboogvlaggen,… zijn slechts een greep uit het materiaal waarmee scholen aan de slag kunnen gaan! Lees er meer over in deze brochure.  

6 mei: Studienamiddag voor leerkrachten

Om zoveel mogelijk leerkrachten te betrekken en informeren over het thema, vindt op woensdag 6 mei 2020 een studienamiddag plaats (plaats en uur worden later bekend gemaakt). 

De campagne PAARS voert actie voor meer respect en verdraagzaamheid voor LGBTQ+ -jongeren. Maar wie zijn LGBTQ+ -jongeren? En hoe kan je als leerkracht met deze campagne aan de slag in jouw klas?
We nemen het thema seksuele diversiteit onder de loep, geven tips over hoe je het hele schooljaar genderbewust kan lesgeven en kaderen dit binnen de campagne PAARS.

Stuur ons een mail als je interesse hebt om deel te nemen.

Wat kan je nog ondernemen in de week van 17 mei?

 

Wedstrijdoproep basisonderwijs

Knutsel & teken mee en zet je in voor meer gelijkheid en het doorbreken van stereotypen

Wat?

17 mei (Internationale dag tegen Homo- en Transfobie) is een dag om stil te staan bij de haat en afkeer die er helaas nog steeds bestaat ten aanzien van mensen met een andere geaardheid. Mannen die houden van mannen, vrouwen die een relatie hebben met een andere vrouw, vrouwen die zich meer man voelen of mannen die eigenlijk liever een vrouw zouden willen zijn hebben het ook vandaag nog steeds niet gemakkelijk.

Wat doen we in Brugge?

Knutselen en tekenen! We vieren en stimuleren diversiteit en talent!
In 2020 willen we de tijd nemen om even stil te staan bij genderstereotypen.
 
Al van voor de geboorte weten we graag of het een jongen of een meisje is. We delen de wereld op in jongensblauw en meisjesroze. Vanaf het prille begin voeden we jongens en meisjes (onbewust) anders op. Zo geven we onze binaire kijk op de wereld en alle verwachtingen en stereotypen die erbij horen door aan onze kinderen. Meisjes houden van poppen en jongens van voetbal, of toch niet?
 
Door een genderbewuste opvoeding leer je kinderen dat er meer mogelijkheden zijn dan wat de stereotypen ons voorschrijven. Natuurlijk bestaan er ook wel verschillen tussen jongens en meisjes. Maar in hoeverre dit aangeboren dan wel aangeleerd is, zullen we wellicht nooit helemaal doorgronden.
 
Wel zeker is dat te veel denken in verschillen onze kinderen beperkt in hun mogelijkheden. ‘echte’ jongens en ‘echte’ meisjes bestaan niet. Er is immers niet één juiste manier om een jongen of meisje te zijn.
 
Door creatief aan de slag te gaan, willen we aantonen dat genderstereotypen bestaan, ook in de leefwereld van kinderen! Die stereotypen kan je echter doorbreken om zo kinderen de vrijheid te geven om zelf te ontdekken wat bij hen past en wat niet!

tekenwedstrijd basisonderwijsWe roepen alle Brugse leerkrachten uit het basisonderwijs op om met hun klas deel te nemen aan de knutsel- en tekenwedstrijd.
Het pronkstuk wordt een tentoonstelling, met een selectie van de knutselwerken die jullie hopelijk massaal zullen aanleveren.
Alle knutselwerkjes moeten ten laatste op 24 april worden ingediend. 
De tentoonstelling is vanaf 12 mei te zien in het Huis van de Bruggeling.

Download het wedstrijdreglement voor alle informatie, en het format om in de klas te gebruiken.

Neem je deel? Registreer je klas of school voor vrijdag 3 april.

Waarom meedoen? 

We vinden het belangrijk om de thema’s gender en diversiteit onder de aandacht te brengen en daarmee te tonen dat iedereen welkom is in onze stad. Het is noodzakelijk dat kinderen van jongs af aan het  belang van diversiteit begrijpen. Nog te vaak leidt ‘anders zijn’ tot uitsluiting of pestgedrag.
 
Net daarom willen we met deze actie de Brugse kinderen betrekken om dit belangrijke thema binnen te brengen in de huiskamers. We hopen dat we jullie met de onderstaande info- en lesbundeltjes heel wat fijn en bruikbaar materiaal aanreiken om met het thema aan de slag te gaan in de klas. 
Anders zijn is OK, is de boodschap!

Inspiratie over dit thema nodig?
Op de website van School uit de kast vind je heel wat methodieken voor in de klas. Hier alvast enkele voorbeelden:


Ook op de website van çavaria zijn er heel wat tips terug te vinden.


 

Materiaal voor in de klas

Lespakket 'Van diversiteit tot identiteit'

Samen met Unia en de vzw Toemeka ontwikkelde Diversiteit Brugge een interactief lespakket over de thema’s diversiteit, etnisch-culturele diversiteit en diversiteit in seksuele identiteit. Het gratis lespakket is bestemd voor het secundair onderwijs. 
Let wel, het lespakket dateert van 2013, maar is nog steeds bruikbaar in de klas.

Een USB-stick met het pakket is gratis te verkrijgen: stuur een e-mail met je adresgegevens naar diversiteitsdienst@brugge.be.


 

Andere interessante organisaties