Dode, gewonde of zieke dieren op openbare plaatsen

Dode dieren op openbare plaatsen

Vind je een dood dier op de openbare weg of op een andere openbare plaats, dan kan je dit online melden via het meldpunt. Dieren die verkeersslachtoffer zijn meld je daarnaast best via www.waarnemingen.be 

Tijdens de kantooruren kan je ook contact opnemen met de dienst Openbaar Domein (050 44 85 85).
Buiten de kantooruren kan je ook terecht bij de brandweer.

 1. Dode gezelschapsdieren, huisdieren (ook verwilderde):

Voor zover de toestand van het dier dit nog toelaat, wordt  het chipnummer van het dier geregistreerd. Eigenaars van een gechipt dier worden verwittigd dat hun huisdier gevonden werd.

Hou er rekening mee dat dit enkel mogelijk is als u Cat-ID  / Dog-ID uw toestemming gaf om uw contactgegevens zichtbaar te zetten (Vanwege de wet op de privacy zullen vanaf 1 mei 2021 de contactgegevens van de katten- en hondenverantwoordelijke niet meer zichtbaar zijn op de websites van Cat-ID en Dog-ID.)

Bezorgde eigenaars van een gechipt dier kunnen de dienst Openbaar Domein (050 44 85 85) contacteren met de vraag of hun dier op de openbare weg gevonden werd. 

 1. Gewonde of zieke wilde dieren - dieren in nood

Als er een gevaar is voor de veiligheid, verwittig dan de politie op het noodnummer.

Zag je een gewond of ziek dier of een dier in nood en er is geen gevaar,  dan breng je dit dier naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Omdat het dier gepaste verzorging moet krijgen, onderneem je zelf best niets (niet voederen, niet verzorgen) maar breng het zo snel mogelijk naar het opvangcentrum.

Bovendien moet je in acht nemen dat de meeste wilde dieren een wettelijke bescherming genieten en men ze eigenlijk niet zonder vergunning in bezit mag houden. Contacteer daarom meteen het opvangcentrum het dichtste in jouw buurt. 

VOC Oostende (1)
Provinciaal Domein Raversijde
Nieuwpoortsesteenweg 642
8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 80 67 66
Website

------------------------------

VOC Beernem (2)
Provinciaal Domein
Bulskampveld 8
8730 Beernem
Tel. +32 (0) 50 79 09 59
Website

 1. Dode wilde dieren gestorven als verkeersslachtoffer

Als er een gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers, verwittig dan de politie op het noodnummer 101.

Gaat het om een verkeersslachtoffer: meld het dier op www.waarnemingen.be of www.dierenonderdewielen.be . Zo krijgen we er zicht op waar veel dieren slachtoffer worden van het verkeer en kan gezocht worden naar oplossingen.

 1. Dode wilde dieren gestorven zonder duidelijke doodsoorzaak, die mogelijks door een ziekte gestorven zijn.

Bij dode dieren is het steeds belangrijk om voorzichtig te zijn. Dode dieren kunnen besmet zijn met ziektekiemen.

Van een aantal dieren worden de kadavers opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek. Meld daarom zeker dat je een kadaver gevonden hebt. Laat dit kadaver op zijn plaats liggen, zowel voor jouw gezondheid als om de informatie over dit kadaver te behouden.

In een beperkt aantal gevallen kan een kadaver blijven liggen. Het heeft niet altijd zin om dode dieren weg te halen. Ze vormen namelijk het voedsel van andere wilde dieren en organismen.

 • Gaat het om een roofvogel die op onnatuurlijke manier is gestorven? Als u kwaad opzet vermoedt bij een roofvogel, laat de vogel dan liggen en meld het bij natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be of 050 247 770 (tijdens de kantooruren)

 • Gaat het om dode wilde vogels? Wanneer men dode vogels aantreft in Vlaanderen of Wallonië, bel dan steeds de (gratis) influenzalijn op 0800/99777. Vervolgens zullen de kadavers in de ANB-ziektebewaking worden opgenomen en opgehaald voor onderzoek. 

 • Gaat het over een boommarter, bunzingdas, hermelijnAmerikaanse nerts, muntjak,  steenmarterwezelwasbeerwasbeerhond?  Neem dan contact op met het Marternetwerk (zie:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwRIjWMA6xC3MO3bJTxhZVrevv6c34P2ZgZ_GaqYo8I/pubhtml). Een vrijwilliger komt dan het kadaver ophalen. Het dier wordt daarna onderzocht door wetenschappers.

 • Gaat het over een vos? Dan meld je de dode dieren aan het Opvangcentrum voor Wilde Dieren VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende, tel. 059 80 67 66.

 • Gaat het om grofwild (ree, damhert)? Dan meld je de dode dieren aan het Opvangcentrum voor Wilde Dieren VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende, tel. 059 80 67 66.

 • Gaat het om dode amfibieën, waarbij het kadaver vers en intact is en je kunt besluiten dat het niet gaat om een dier dat aangereden is, gedood is door een ander dier of verdronken is? Dan meld je het dode dier aan het VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende, tel. 059 80 67 66.
 1. Opvolging van egels

Om de egelpopulaties te beschermen, is het belangrijk om meer informatie te verzamelen over hun overleving na een verzorging in een opvangcentrum voor wilde dieren. In dit project worden egels, na de verzorging in een opvangcentrum, gemerkt aan hun stekels met kleine gele omhulsels met een uniek 6-cijferig nummer en de vermelding ‘suiviherisson.be’. Elke egel wordt gemerkt aan 6 stekels. De egel heeft geen enkele hinder van de gemerkte stekels.

Als je een egel ziet met kleine gele omhulsels op zijn stekels, benader hem dan rustig. Raak de egel niet aan maar maak een foto en noteer zo veel mogelijk informatie over de plaats, de toestand en het gedrag van de egel. Meld al deze informatie, alsmede het nummer van het gele stekel-omhulsel op www.suiviherisson.be.

Contactinformatie