Dode, gewonde of zieke dieren op openbare plaatsen

Meld een dood dier op de openbare weg

Meld een dood dier op de openbare weg of op een andere openbare plaats via het meldpunt. Dieren die verkeersslachtoffer zijn meld je daarnaast via www.waarnemingen.be

Tijdens de kantooruren kan je ook contact opnemen met de dienst Openbaar Domein via 050 44 85 85. Buiten de kantooruren kan je dan weer terecht bij de brandweer.


1. Dode gezelschapsdieren, huisdieren (ook verwilderde)

Voor zover de toestand van het dier dit nog toelaat, wordt het chipnummer van het dier geregistreerd. We verwittigen de eigenaars van een gechipt dier dat hun huisdier gevonden werd. Hou er rekening mee dat dit enkel mogelijk is als je Cat-ID  / Dog-ID de toestemming gaf om uw contactgegevens zichtbaar te zetten. Vanwege de wet op de privacy zijn de contactgegevens van de katten- en hondenverantwoordelijke niet meer zichtbaar zijn op de websites van Cat-ID en Dog-ID.

Bezorgde eigenaars van een gechipt dier kunnen de dienst Openbaar Domein (050 44 85 85) contacteren met de vraag of hun dier op de openbare weg gevonden werd. 


2. Gewonde of zieke wilde dieren - dieren in nood

Als er een gevaar is voor de veiligheid, verwittig dan de politie via 101.

Zag je een gewond of ziek dier of een dier in nood en er is geen gevaar, dan breng je dit dier naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Omdat het dier gepaste verzorging moet krijgen, onderneem je zelf best niets (niet voederen, niet verzorgen) maar breng het zo snel mogelijk naar het opvangcentrum.

Let wel: als je in het voorjaar een jonge vogel op het gras vindt, is dit dier niet noodzakelijk in nood. Het dier leert vliegen, en de oudervogels houden een oogje in het zeil. Probeer in die periode jouw kat zo veel mogelijk uit de buurt te houden.
Bovendien moet je in acht nemen dat de meeste wilde dieren een wettelijke bescherming genieten en men ze eigenlijk niet zonder vergunning in bezit mag houden. Contacteer daarom meteen het opvangcentrum het dichtste in jouw buurt. 

 • VOC Oostende (1)
  Provinciaal Domein Raversijde
  Nieuwpoortsesteenweg 642
  8400 Oostende
  059 80 67 66 | Website
 • VOC Beernem (2)
  Provinciaal Domein
  Bulskampveld 8
  8730 Beernem
  050 79 09 59 | Website

3. Dode wilde dieren gestorven als verkeersslachtoffer

Als er een gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers, verwittig dan de politie via 101.

Gaat het om een verkeersslachtoffer, meld dan het dier op www.waarnemingen.be of www.dierenonderdewielen.be. Zo krijgen we er zicht op waar veel dieren slachtoffer worden van het verkeer en kan gezocht worden naar oplossingen.


4. Dode wilde dieren gestorven zonder duidelijke doodsoorzaak, die mogelijks door een ziekte gestorven zijn

Wees voorzichtig rond dode dieren. Dode dieren kunnen namelijk besmet zijn met ziektekiemen.

Van een aantal dieren worden de kadavers opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek. Meld daarom zeker dat je een kadaver gevonden hebt. Laat dit kadaver op zijn plaats liggen, zowel voor jouw gezondheid als om de informatie over dit kadaver te behouden.

In een beperkt aantal gevallen kan een kadaver blijven liggen. Het heeft niet altijd zin om dode dieren weg te halen. Ze vormen namelijk het voedsel van andere wilde dieren en organismen.

 • Gaat het om een roofvogel die op onnatuurlijke manier is gestorven? Als je kwaad opzet vermoedt bij een roofvogel, laat de vogel dan liggen en meld het bij natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be of 050 247 770 (tijdens de kantooruren)

 • Gaat het om dode wilde vogels? Wanneer men dode vogels aantreft in Vlaanderen of Wallonië, bel dan de gratis influenzalijn op 0800 99 777. Vervolgens zullen de kadavers in de ANB-ziektebewaking worden opgenomen en opgehaald voor onderzoek. 

 • Gaat het over een boommarter, bunzingdas, hermelijnAmerikaanse nerts, muntjak,  steenmarterwezelwasbeer of wasbeerhond? Neem dan contact op met het Marternetwerk (zie:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwRIjWMA6xC3MO3bJTxhZVrevv6c34P2ZgZ_GaqYo8I/pubhtml). Een vrijwilliger komt dan het kadaver ophalen. Het dier wordt daarna onderzocht door wetenschappers.

 • Gaat het over een vos? Dan meld je de dode dieren aan het Opvangcentrum voor Wilde Dieren VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende of 059 80 67 66.

 • Gaat het om grofwild (ree, damhert)? Dan meld je de dode dieren aan het Opvangcentrum voor Wilde Dieren VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende of 059 80 67 66.

 • Gaat het om dode amfibieën, waarbij het kadaver vers en intact is en je kunt besluiten dat het niet gaat om een dier dat aangereden is, gedood is door een ander dier of verdronken is? Dan meld je het dode dier aan het VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende of 059 80 67 66.

5. Opvolging van egels

Om de egelpopulaties te beschermen, is het belangrijk om meer informatie te verzamelen over hun overleving na een verzorging in een opvangcentrum voor wilde dieren. In dit project worden egels, na de verzorging in een opvangcentrum, gemerkt aan hun stekels met kleine gele omhulsels met een uniek 6-cijferig nummer en de vermelding ‘suiviherisson.be’. Elke egel wordt gemerkt aan 6 stekels. De egel heeft geen enkele hinder van de gemerkte stekels.

Als je een egel ziet met kleine gele omhulsels op zijn stekels, benader hem dan rustig. Raak de egel niet aan maar maak een foto en noteer zo veel mogelijk informatie over de plaats, de toestand en het gedrag van de egel. Meld al deze informatie en het nummer van het gele stekel-omhulsel op www.suiviherisson.be.