Het Brugse stadsbestuur neemt een aantal maatregelen voor een betere luchtkwaliteit. Eén daarvan is het creëren van een autoluw gebied. Een autoluw gebied maakt het ook aangenamer om te wandelen, te fietsen en te shoppen.

Bekijk de maatregelen actief vanaf 1 juli 2023

Aanvraag doorlaatbewijs autoluw gebied

 


Autoluw gebied: maatregelen actief vanaf 1 juli 2023

Samenvattende tabel verkeersregeling vanaf 1 juli 2023

Straat

Dagen

Uren

Steenstraat autovrij

Elke dag

13.00 tot 18.00 u.

Katelijnestraat (vanaf het Ankerplein richting centrum) autoluw

Elke dag

13.00 tot 18.00 u.

Geldmuntstraat autoluw

Elke zaterdag en zondag

13.00 tot 18.00 u.

Zuidzandstraat autoluw

Elke zaterdag en zondag

13.00 tot 18.00 u.

Wanneer de dynamische toegangscontroles in de Katelijnestraat, Zuidzandstraat en de Geldmuntstraat actief zijn (elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur) spreken we van het autoluw gebied van Brugge.


Uitleg bij verkeersregeling

 • De Steenstraat blijft elke dag autovrij.

 • In de Katelijnestraat wordt ter hoogte van het Ankerplein richting het centrum elke dag een dynamische toegangscontrole (nummerplaatherkenning) geplaatst van 13.00 tot 18.00 uur. Enkel doorgang voor vergunninghouders.

 • De dynamische toegangscontroles (nummerplaatherkenning) in de Geldmuntstraat, Zuidzandstraat en Katelijnestraat zullen elke zaterdag en elke zondag actief zijn van 13.00 tot 18 uur. 
  De drie ANPR-camera’s (die de nummerplaten scannen) zullen in het weekend samen actief worden. We spreken dan niet langer van de autoluwe winkelstraten maar van het autoluw gebied van Brugge.

  De werking zal hetzelfde zijn als bij de dynamische toegangscontrole in de Katelijnestraat waarbij enkel specifieke doelgroepen toegang als vergunninghouder kunnen bekomen. 

Stadsplan met aanduiding zones

Klik op de kaart om een grotere versie te openen en in te zoomen.

Stadsplan met zones autoluw gebied

Hieronder kun je ook een interactieve kaart met aanduiding van het autoluw gebied raadplegen. Klik rechtsboven in het vierkantje om de kaart te maximaliseren. 

 

Doelgroepen die altijd toegang hebben tot autoluw gebied

 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Tweewielige bromfietsen klasse A en B
 • Speed pedelecs
 • Koetsen
 • Voortbewegingstoestellen (Segways, (e)-step, monowheels, (elektrische) rolstoelen)
 • Rijwieltaxi's
 • Politievoertuigen
 • Brandweervoertuigen
 • Busjes van de centrumshuttle
 • Citytourbussen
 • Stadsdiensten en voertuigen gerelateerd aan de diensten van Mintus
 • Vrachtwagens van IVBO
 • Bussen van vervoersmaatschappij De Lijn
 • Scanvoertuigen voor de controle op het parkeren
 • Vrachtwagens voor de opbouw van toneelstukken in de stadsschouwburg
 • Ambulances

Doelgroepen die in bepaalde gevallen toegang kunnen krijgen tot het autoluw gebied

Een aantal doelgroepen kan in bepaalde gevallen toegang krijgen tot (een gedeelte van) het autoluw gebied.
Waar er een aanvraag nodig is, zul je dit kunnen doen via online webformulieren. Deze webformulieren komen binnenkort online.

 

Bewoners

Automatische toegang

Bewoners binnen het autoluw gebied krijgen automatisch toegang tot het autoluw gebied conform het aantal digitale parkeervergunningen dat zij hebben. Bewoners kunnen maximaal 4 doorlaatbewijzen verkrijgen, conform de huidige regeling van bewonerskaarten

Beschik over de juiste parkeervergunning

Zorg ervoor dat je parkeervergunning(en) op het juiste adres staat en dat je over het juiste aantal parkeervergunningen beschikt. Bij vragen kun je de Parkeerwinkel contacteren op parkeren@brugge.be of 050 47 55 21.


Deelwagens met een standplaats in het autoluw gebied

Hoe toegang krijgen?

Je hoeft geen specifieke actie te ondernemen.

Extra info

Het is het niet toegestaan om met de deelwagen in het autoluw gebied rond te rijden.


Abonnees parking Zilverpand

Hoe toegang krijgen?

Abonnees voor de parking van het Zilverpand krijgen automatisch een vergunning.

Extra info

Hou er rekening mee dat de aanrijroute enkel via de Zuidzandstraat kan verlopen.


Marktkramers

Hoe toegang krijgen?

Marktkramers krijgen automatisch een vergunning.

Extra info

Hou er rekening mee dat de aanrijroute enkel via de Katelijnestraatkan verlopen.


Zorgverstrekkers en thuisverplegers

Hoe toegang krijgen?

Zorgverstrekkers die beschikken over een parkeerkaart voor het centrum worden automatisch opgenomen in de vergunning.

Thuisverplegers die beschikken over een parkeerkaart voor het centrum worden automatisch opgenomen in de vergunning.

Extra info

Hier meer info en voorwaarden omtrent het bekomen van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers en thuisverplegers.


Mantelzorger die recht heeft op de Brugse Mantelzorgpremie 

Hoe toegang krijgen?

Door de Stad erkende mantelzorgers die zorgen voor een persoon die woont in het autoluw gebied, krijgen toegang tot de betreffende zone. Deze mantelzorgers krijgen in de periode april-juni 2023 een brief van de Stad om hun nummerplaat door te geven.


Individueel bezoldigd personenvervoer

Hoe toegang krijgen?

Onder deze regeling vallen onder andere:

 • Taxidiensten
 • Luchthavenvervoer
 • Erkende Medicars en Ziekenvervoer

Elke door Brugge erkende Brugse taxi krijgt standaard toegang tot het autoluw gebied. De nummerplaten worden automatisch ingevoerd. Indien nummerplaten wijzigen, moeten bestuurders dit aan de stad doorgeven. Dit kan via autoluw@brugge.be

Elke ander type taxi mag enkel in het autoluw gebied rijden als hij/zij een bestemming heeft in het gebied zelf. De bestuurder moet dit via een online invulformulier bewijzen.

Vul hier het online formulier in.

Het online formulier moet de dag nadien voor 11.00 uur worden ingevuld.
Indien de bestuurder in het weekend door het autoluw gebied rijdt, dan moet dit voor maandag 11.00 uur worden ingevuld. 

Luchthavenvervoer/erkende medicars en ziekenvervoer: deze doelgroep moet ook via een online formulier staven waarom er door het autoluw gebied gereden werd.

Vul hier het online formulier in.

Het online formulier moet de dag nadien voor 11.00 uur worden ingevuld.
Indien de bestuurder in het weekend door het autoluw gebied rijdt, dan moet dit voor maandag 11.00 uur worden ingevuld.
Indien de bestuurder de rit op voorhand kan doorgegeven,  mag dit ook. Zo zijn er nadien geen zorgen. 


Tweedeverblijvers die over een garage beschikken in het autoluw centrum

Hoe toegang krijgen?

Om de vergunningen aan te vragen, mail je naar autoluw@brugge.be met de volgende gegevens:

 • bewijs aankoop/huur woning in het autoluw gebied
 • bewijs van het aantal parkeerplaatsen

Extra info

Wanneer je als tweedeverblijver een garage hebt, krijg je zoveel vergunningen als dat er parkeerplaatsen voorhanden zijn met een maximum van vier.
Zijn er bijvoorbeeld twee parkeerplaatsen in de garage, dan kun je maximaal twee vergunningen krijgen.
Het is aan de eigenaar van de woning om het aantal parkeerplaatsen te bewijzen.

Indien je nog vragen hebt, neemt je contact op via 050 47 53 50 


Eigenaars/huurders van een garage in het autoluw gebied

Hoe toegang krijgen?

Als eigenaar/huurder van een garage in het autoluw gebied mail je de volgende gegevens naar autoluw@brugge.be

 • Identiteit
 • Bewijs eigendom of bewijs (gekoppeld aan identiteit) huurovereenkomst
 • Aantal parkeerplaatsen

Elke wijziging geef je door via autoluw@brugge.be 

Extra info

Het maximum aantal vergunningen dat je kunt krijgen is gelijk aan het aantal parkeerplaatsen dat er in de garage zijn.


Aannemers

Hoe toegang krijgen?

Aannemers kunnen toegang tot het autoluw gebied krijgen zolang de vergunde werken in deze zone liggen en volgens de duur van de werkzaamheden.

Vul hier het online formulier in.


Nutsmaatschappijen 

Hoe toegang krijgen?

Nutsmaatschappijen krijgen niet standaard een vergunning. De nutsmaatschappij  moet via een online formulier staven waarom er door het autoluw gebied gereden werd.

Vul hier het online formulier in.

Het online formulier moet de dag nadien voor 11.00 uur worden ingevuld.
Indien de nutsmaatschappij in weekend door het autoluw gebied rijdt, dan moet dit formulier voor de maandag 11.00 uur worden ingevuld.
Indien de rit op voorhand kan doorgegeven worden, mag dit ook. Zo zijn er nadien geen zorgen.

Extra info

Onder nutsmaatschappijen vallen:

 • nuts- en rioleringswerken
 • telecommunicatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Hoe toegang krijgen?

Klanten van logies zullen zelf verantwoordelijk zijn om hun nummerplaat via een online formulier in te geven.

Vul hier het online formulier in.

Extra info

Enkel klanten van logiesverstrekkende bedrijven die op de lijst van Toerisme Brugge staan en bijgevolg aangemeld/erkend zijn bij Toerisme Vlaanderen en stedenbouwkundig officieel vergund zijn kunnen een vergunning verkrijgen om in het autoluwe gebied te rijden.

De logiesverstrekkende bedrijven dienen naar hun klanten op alle mogelijke manieren te communiceren omtrent de regelgeving van het autoluw gebied.


Medische leveringen

Hoe toegang krijgen?

Medische leveringen worden enkel toegestaan in dringende gevallen. Leveranciers moeten via een online formulier staven waarom er door het autoluw gebied gereden werd.

Vul hier het online formulier in.

Het online formulier moet de dag nadien voor 11.00 uur worden ingevuld. Indien de leveranciers in het weekend door het autoluw gebied reden, dan moet dit formulier voor de maandag 11.00 uur worden ingevuld.

Werknemers van firma's die in het autoluw gebied gelegen zijn en parkeerplaatsen op eigen terrein hebben

Hoe toegang krijgen?

Het bedrijf geeft via autoluw@brugge.be door of het over parkeerplaatsen op eigen terrein beschikt.
Het bedrijf kan maximum het aantal vergunningen krijgen als dat er parkeerplaatsen op het eigen terrein zijn.

De firma moet ook via een online formulier staven waarom er door het autoluw gebied gereden werd.

Vul hier het online formulier in.

Het online formulier moet de dag nadien voor 11.00 uur worden ingevuld.

Indien er in het weekend door het autoluw gebied wordt gereden, dan moet de firma het formulier voor de maandag 11.00 uur invullen.
Indien de firma de rit op voorhand kan doorgeven, mag dit ook. Zo zijn er nadien geen zorgen.

Extra info

Het bedrijf moet het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein voldoende staven.

Verhuis

Hoe toegang krijgen?

Verhuis je van of naar het autoluw gebied. Dan heb je hiervoor toestemming nodig.

Vul het online formulier in.

Je moet het online formulier de dag nadien voor 11.00 uur invullen.
Indien je in het weekend door het autoluw gebied reed, dan moet je dit formulier voor de maandag 11.00 uur invullen.
Indien je de rit op voorhand kan doorgeven, mag dit ook. Zo heb je nadien geen zorgen

Extra info

Het indienen van het online formulier geef niet automatisch toegang tot het .autoluw gebied!

Autocarchauffeurs

Wanneer je met je autocar logies in het centrum hebt afgezet, en je bent door het autoluw gebied gereden , vul dan dit formulier in.

Dringende interventies

Hoe toegang krijgen?

Het kan gebeuren dat je niet tot de bovenstaande doelgroepen behoort en voor een bepaalde dringende reden alsnog door het autoluw gebied bent gereden.  In dit geval kun je nadien een online formulier invullen.

Vul hier het online formulier in.

Je moet het online formulier de dag nadien voor 11.00 uur invullen.

Indien je in het weekend door het autoluw gebied reed, dan moet je dit formulier voor de maandag 11.00 uur invullen.
Indien je de rit op voorhand kan doorgeven, mag dit ook. Zo heb je nadien geen zorgen

Extra info

Het indienen van het online formulier geef niet automatisch toegang tot het autoluw gebied!

Contactinfo

Heb je nog vragen? Mail of bel ons.

Contactinformatie