Een deel van de Brugse binnenstad is een fietszone. Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten.

De maximumsnelheid bedraagt er 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietszone staat de fietser centraal: gemotoriseerd verkeer (bussen, auto’s, …) dient achter de fietsers te blijven. Verkeersborden duiden de fietsstraten aan.

In totaal kregen negentig straten het statuut van fietsstraat, wat overeenkomt met een totale afstand van 13,06 kilometer. 

Op de kaart hieronder zie je waar de fietszone zicht bevindt.
Ook de voetgangerszones staan erop aangeduid.  In een voetgangerszone moeten de fietsers afstappen en hun fiets aan de hand nemen wanneer het te druk wordt. Bovendien mogen fietsers de voetgangers er niet hinderen of in gevaar brengen. 
Klik op de kaart om in te zoomen.