Doorgeefhoek Kompas Sint-Jozef kiest voor een gerichter aanbod van spullen voor jonge kinderen

12
mei
2021

Doorgeefhoek Kompas van buurthuis Sint-Jozef gaat zich voortaan uitsluitend richten op tweedehandskledij en herbruikbare spullen voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. De doorgeefhoek verdeelt gratis ingezamelde spullen aan wie ze nodig heeft. Zo wil het buurthuis de kinderkansarmoede in de Brugse wijk Sint-Jozef terugdringen.

“Buurtbewoners kunnen hun overbodige maar nog bruikbare spullen aan ons schenken,” zegt buurtwerker Geert Pollin. “Andere buurtbewoners kunnen dan in de doorgeefhoek ‘Kompas’ een keuze maken uit het aanbod en de spullen gratis meenemen. Zo krijgt afgedankt materiaal een tweede leven en geven we kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug. Bovendien helpen we zo ook de afvalberg terugdringen.”

De doorgeefhoek in Sint-Jozef werd een tijd geleden gelanceerd door buurtwerker Hilde Ballegeer en vrijwilliger Mariette Hautekamer. Ze besloten om kledij, huishoudmateriaal, speelgoed en elektronische spullen in te zamelen, om ze dan opnieuw te verdelen. Maar door plaatsgebrek en nieuwe ontwikkelingen in de buurt, werd beslist om voortaan alleen nog spullen voor jonge kinderen en kwetsbare jonge gezinnen in te zamelen.

“Met een meer gerichte verdeling van tweedehandsspullen op maat van ouders met jonge kinderen, slaan we een nieuwe weg in,” zegt Mathijs Goderis, schepen van Jeugd en Preventie. “De werking van ‘Kompas’ vult voortaan die van Televestiaire aan, dat sinds begin 2020 actief is in de Ronsaardbekestraat op Sint-Jozef. Televestiaire maakt deel uit van CAW Noord-West-Vlaanderen. Zij stellen kledij en klein huishoudelijk materiaal ter beschikking van mensen die het moeilijker hebben – gratis of tegen een lage prijs. Daarom beslisten wij om het luik ‘huishoudmateriaal en elektronica’ in de doorgeefhoek los te laten.”

De buurtgerichte werking in buurtcentrum De Garve is een drijvende kracht achter de vernieuwde werking van ‘Kompas’. Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis in 2020 maakten geëngageerde buurtbewoners tijd vrij om de bestaande doorgeefhoek opnieuw in te richten. Beschikbare kledij werd gesorteerd, gewassen en opnieuw gerangschikt.

Gezinnen die zich bij de doorgeefhoek aanmelden, doen dat meestal na doorverwijzing. Instanties zoals Kind & Gezin, Huis van het Kind Brugge en de dienst Maatschappelijk Werk van OCMW Brugge sturen mensen die er nood aan hebben, door. Er komen ook veel mensen, die de doorgeefhoek leerden kennen door het reguliere aanbod van het buurthuis, spontaan eens langs

“Je zou kunnen zeggen, dat we vooral door de beperkte ruimte in de doorgeefhoek het aanbod moesten herzien en beperken. Maar de keuze om ons tot jonge gezinnen te richten, heeft nog een andere reden,” zegt Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken. Tot voor kort stond de wijk Sint-Jozef rood ingekleurd in de ‘Kansarmoedeatlas’. Mee door de inzet vanuit het stadsbestuur en het OCMW konden we de armoedecijfers sterk terugdringen. Toch blijft er een grote nood aan ondersteuning voor de allerjongsten en hun ouders in de wijk. Daarom hebben we de doorgeefhoek ‘Kompas’ een nieuwe invulling gegeven. Wie kledij, speelgoed, schoolgerief of andere spullen nodig heeft voor kinderen tot 12 jaar, vindt die hier gratis.”

Op langere termijn droomt de ploeg van doorgeefhoek ‘Kompas’ ervan om ook een ‘Repair Café’ op te starten, waar buurtbewoners met een beetje ondersteuning kapotte kledingstukken en andere spullen kunnen komen herstellen.

 

Meer info:
Buurthuis Sint-Jozef, Landjuwelenstraat 43, Brugge-Sint-Jozef
Elke woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
Of op afspraak: 050 33 60 55