Dorpskern Lissewege wordt zone voor plaatselijk verkeer

24
mrt
2023

Het stadsbestuur kreeg van verschillende inwoners van Lissewege de melding dat de verkeerssituatie in de dorpskern onveilig was door sluipverkeer. Verkeersveiligheid is voor het bestuur een topprioriteit. Daarom besliste de Stad om van de dorpskern een zone voor plaatselijk verkeer te maken.

Deze zone bevindt zich tussen vier kruispunten: Stationsweg x Ter Doeststraat, Zeebruggelaan x Stationsstraat, Wulfsberge x Lisseweegs Vaartje en Lisseweegse Steenweg x Doornweg. De verkeersborden duiden de zone aan.

Deze beslissing komt er niet zomaar. In het verleden nam de Stad al een reeks maatregelen, zoals de aanleg van rijbaankussens in de Gijzeleweg, vier wegversmallingen in het Lisseweegs Vaartje, snelheidsremmende maatregelen in Onder de Toren en de invoering van een zonaal vrachtroutenetwerk in Lissewege en Zwankendamme.

Deze ingrepen bleken echter onvoldoende om het sluipverkeer te weren. Door de dorpskern voor te behouden voor plaatselijk verkeer wil Brugge de verkeersveiligheid waarborgen.