Dorpskern Lissewege - zone plaatselijk verkeer

De Lissewegenaren wezen het stadsbestuur in het verleden herhaaldelijk op de onveiligheid in de dorpskern naar aanleiding van sluipverkeer. Om aan deze terechte vraag tegemoet te komen, besliste het college van burgemeester en schepenen op 13 februari 2023 om van de dorpskern een zone voor plaatselijk verkeer te maken. De verkeersborden werden eind maart geplaatst.

Maatregelen

De Stad nam in het verleden al een reeks maatregelen, zoals de aanleg van rijbaankussens in de Gijzeleweg, vier wegversmallingen in het Lisseweegs Vaartje, snelheidsremmende maatregelen in Onder de Toren en de invoering van een zonaal vrachtroutenetwerk in Lissewege en Zwankendamme.

Deze ingrepen bleken echter ontoereikend om het sluipverkeer te weren.

Zone plaatselijk verkeer

Daarom beslisten we om van de dorpskern van Lissewege een zone voor plaatselijk verkeer te maken. De zone bevindt zich tussen vier kruispunten:

  • Stationsweg – Ter Doeststraat
  • Zeebruggelaan – Stationsstraat
  • Wulfsberge – Lisseweegs Vaartje
  • Lisseweegse Steenweg – Doornweg

Eind maart werden verkeersborden geplaatst die ervoor zorgen dat voertuigen die de zone niet in mogen, eenvoudig een andere route kunnen volgen.