Drie nieuwe Brugse verkeerseducatieve routes

8
mrt
2021

Donderdag 4 maart ging in Basisschool De STEMpel de jaarlijkse Brugse VERO-campagne van start. De volgende maanden zullen meer dan 1.000 leerlingen uit het laatste jaar van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs zich voorbereiden op een individuele fietsproef van zo’n twintig minuten in het echte verkeer.  

Dit kadert binnen het project VERO, of verkeerseducatieve route.

Burgemeester Dirk De fauw: “VERO’s zijn verkeerseducatieve routes voor fietsers in de ruime schoolomgeving waarmee leerkrachten en (groot)ouders met de kinderen diverse verkeersvaardigheden kunnen inoefenen.
Verkeerseducatie is immers veel meer dan verkeerslessen in de klas. Nadat de leerlingen eerst de nodige vaardigheden aanleerden op de veilige speelplaats, moeten ze die - ongeveer vanaf de leeftijd van elf jaar - ook in het echte verkeer kunnen toepassen. Op straat leren ze immers omgaan met reële gevaren en leren ze gepast anticiperen op andere weggebruikers.”

Elk jaar nieuwe VERO's

Het Brugse Tienpuntenactieplan Veilige Schoolomgevingen stelde als doel dat vanaf 2018 jaarlijks een nieuwe bewegwijzerde VERO doorheen een van de deelgemeenten zou worden ontwikkeld. Dit doel wordt in 2021 ruim bereikt want na Assebroek, Sint-Andries en Sint-Michiels zullen maar liefst drie extra VERO’s in het straatbeeld te zien zijn.

Naast de VERO in Sint-Pieters volgt ook een bewegwijzerde VERO in Sint-Kruis en komt er een route in Christus-Koning die ook door vijf scholen uit de binnenstad zal worden gebruikt.

Schepen van Jeugd en Preventie: “De dienst Preventie van Stad Brugge investeerde de voorbije jaren niet alleen in de bewegwijzering van deze VERO’s, de dienst voorziet ook nog per route een didactische brochure, een opleiding voor de leerkrachten, een flyer en infomoment voor de (groot)ouders en een powerpointpresentatie of filmpje van het traject. Zo kunnen de (groot)ouders ook in de vrije tijd samen met de kinderen oefenen.”

Observatoren

Na de voorbereiding volgen tussen eind april en begin juni langs elke VERO individuele fietstesten georganiseerd door de dienst Preventie en de lokale politie. Langs elke traject zullen op diverse plaatsen observatoren staan die de vaardigheden onderweg zullen evalueren. 

Alle informatie over de VERO’s is te vinden via www.brugge.be/verkeerseducatieve-route.