Drie nieuwe toegangen op online archiefdatabank

5
dec
2022

Drie nieuwe toegangen op online archiefdatabank Probat: CBG Brugge Instellingen, MBZ en Vrienden van de Schamele Arme

De laatste maanden is er hard gewerkt om drie toegangen in de online archiefdatabank Probat doorzoekbaar te maken. Vanaf nu zijn Commissie van Burgerlijke Godshuizen Brugge Instellingen, archief van de financiële dienst van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) en archief Vrienden van de Schamele Arme beschikbaar in Probat,  samen goed voor 14 164 records.

Het totaal aantal archiefbeschrijvingen van het Stadsarchief Brugge in Probat springt daarmee van 17 631 naar 31 795. Surf snel naar https://probat.west-vlaanderen.be/ en ontdek alles via het Archievenoverzicht (klik op Brugge).

Commissie van de Burgerlijke Godshuizen Brugge

De inventaris op het deelarchief Instellingen van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen Brugge neemt het leeuwendeel van de nieuwe beschrijvingen voor zich, maar liefst 13 468 nummers. Deze inventaris werd opgesteld door Michel De Duytsche en door Karel van den Casteele in Word overgetypt. De bestanddelen hebben betrekking op de periode 17de-20ste eeuw.
Ze gaan dus iets ruimer dan het tijdperk van de CBG en er zitten ook enkele bestanddelen afkomstig van de Commissie van Openbare Onderstand Brugge tussen. Dit alles vormt een mooie aanvulling op de inventaris Eigendommen van het CBG die al eerder in Probat opgenomen was.

Vrienden van de Schamele Arme

Ook met de toegang op het archief van de Vrienden van de Schamele Arme blijven we op het terrein van de liefdadigheid. Deze vereniging, ook wel Cercle Philantropique: Les Amis du Pauvre honteux genoemd, werd door een aantal Brugse burgers in de strenge winter van 1859-1860 opgericht. Het doel van de vereniging was hulp bieden aan berooide burgers die, in tegenstelling tot de generatiearmen uit de arbeidersklasse, zich schaamden om een beroep te doen op officiële steun en zo hun armoede aan de buitenwereld te tonen. De officiële oprichting van de vereniging dateert van 14 oktober 1861.
De vereniging bestaat nog steeds met dezelfde doelstellingen. Ze kreeg ondertussen de titel van koninklijke vereniging en het statuut van Vereniging zonder Winstbejag (VZW). A. Vanhoutryve maakte een eerste inventaris in 1984, Noël Geirnaert zorgde voor een herwerkte versie in 2007. Er zijn 37 nummers, waaronder verslagen van vergaderingen en registers van hulpaanvragen. Qua periode gaat het over 1861-2005.

Maatschappij van de Brugse Zeehaven

De Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ), tot 2013 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, zag het levenslicht in 1895 met als doel de oprichting van de haven Brugge-Zeebrugge. De inhuldiging van de haven vond plaats in 1907. Sindsdien is de MBZ de haven blijven besturen en uitbaten.
Dit heeft heel wat archief met zich meegebracht, waarvan een deel in het Stadsarchief Brugge berust, met name van de financiële dienst. Het gaat over 60 nummers, met als uiterste jaren 1896 en 1970. Er zijn grootboeken, kas- en dagboeken, briefwisseling, magazijnboeken … De toegang op dit archief is van de hand van Jan D’hondt.

Contactinformatie