Drugpreventie voor professionals

Op deze pagina bundelen we het aanbod van drugpreventie naar onderwijs en bijzondere jeugdzorg.
Heb je op deze pagina geen antwoord gevonden? Contacteer de preventiedienst.

 

Aanbod voor bijzondere jeugdzorg

Onze ondersteuning voor voorzieningen en diensten binnen de bijzondere jeugdzorg bestaat uit:

 • het bieden van advies & informatie;
 • het coachen/begeleiden van de opmaak van een alcohol- en drugbeleid;
 • het organiseren van infosessies en vormingen voor professionelen;
 • het ondersteunen en bekendmaken van het vroeginterventieprogramma ViDA.

Bovenstaande ondersteuning werd gebundeld in deze brochure:

Cover brochure Alcohol en Drugspreventie

Een ander ondersteuningsmiddel is de drugpreventiekoffer.

 • De drugpreventiekoffer bevat allerlei didactisch materiaal om aan de slag te gaan rond het thema in de voorziening. 

Flyer drugpreventiekoffer bijzonder jeugdzorg Brugge

Aanbod voor het basisonderwijs

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de beginleeftijd van het eerste gebruik van alcohol, medicatie en tabak steeds lager ligt, namelijk tussen de 10 en 12 jaar. Aangezien preventie al enkele jaren vóór het eerste gebruik moet gebeuren, is het van cruciaal belang dat er al aandacht besteed wordt aan middelenpreventie in het basisonderwijs. Daarom willen we je als leerkracht in de derde graad basisonderwijs ondersteunen met een duidelijk overzicht van het bestaand didactisch materiaal om aan de slag te gaan rond de thema’s ‘sociale vaardigheden’ en ‘middelen’.

Gezondheidsbeleid op school

Door te werken aan een gezondheidsbeleid stimuleren basisscholen hun leerlingen bij het kiezen voor een gezonde levensstijl. Ook aandacht voor alcohol- en andere drugpreventie maakt deel uit van een integraal gezondheidsbeleid. Dat alcohol- en andere drugpreventie vorm krijgt door te werken aan welbevinden, sociale vaardigheden en attitudevorming, staat niet ter discussie.

Een gezondheidsbeleid op school is geen overbodige luxe. Maar wat moeten we daaronder verstaan? En hoe begin je daar nu aan? Lees verder op de website Gezonde school, daar vind je een antwoord op al je vragen.

Leerlijn verslavingspreventie

Lesgeven over alcohol, tabak, gokken, illegale drugs of gamen? Lees verder op www.vad.be/assets/leerlijn_verslavingspreventie, daar vind je de preventieve aanbevelingen op maat van jouw klas. 

Coaching 

Vragen of hulp nodig bij de uitrol van de leerlijn, de implementatie van edcuatieve pakketten, het opzetten van vorming? Je kan beroep doen op gratis coaching van een tabak-, alcohol- en drugpreventiewerker. De kostprijs wordt gedragen door Stad Brugge.

Ouderavond - als kleine kinderen groot worden

Ouders zijn spilfiguren in het leven van kinderen. Daarom is het van belang om hen te informeren over alcohol, drugs, gamen en gokken. Als school kan je een gratis ouderavond aanvragen. De kostprijs wordt gedragen door Stad Brugge.

NOGNITO - lespakket alcohol

Klasgesprekken over alcohol in de derde graad lager onderwijs (en in de eerste graad secundair onderwijs).

 • Speelse gesprekken over alcohol. Nognito is een verzamelbundel van 6 interactieve en speelse gespreksmethodieken. Met deze gesprekken maak je alcohol bespreekbaar in de klas, en stimuleer je je leerlingen om over het thema na te denken.
 • Uit het leven gegrepen. Via interactie en spel schotelt Nognito leerlingen herkenbare situaties voor, waarin ze al eens met alcohol geconfronteerd kunnen worden. Het doel is de leerlingen te bevestigen in hun overtuiging dat niet drinken op hun leeftijd de gezondste keuze is.
 • Aan de slag! Ontdek het (gratis) pakket. Je vindt er de handleiding, de link naar het begeleidende digitale platform en een korte e-learning die je snel uitlegt hoe alles werkt.
TOPspel 

TOPspel is een methodiek om storend gedrag in de klas te voorkomen, die je flexibel integreert in de bestaande lessen. Het gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van leerlingen, positieve groepsdruk, het negeren van negatief gedrag en het belonen van positief gedrag. Dit alles in een aantrekkelijke spelvorm.

Traject:

 • Vrijblijvend intakegesprek
 • Training van één volledige dag
 • Twee persoonlijke coachingsmomenten (fysiek en digitaal)
 • Leidraad voor interne intervisiemomenten
 • Onbeperkte toegang tot online platform met tips, tricks, extra e-learnings, casusbesprekingen …

De training en coachingsmomenten van een TOPspel-traject liggen verspreid gedurende één schooljaar. Belangrijk hierbij is de steun van de directie voor de implementatie van TOPspel, daarnaast kan de zorgcoördinator een observerende en zorgende rol op zich nemen.

De volledige kostprijs wordt gedragen door Stad Brugge (dienst preventie & samenleven).

Inschrijven via De Sleutel - preventie.

Vlucht naar Avatar – lespakket 

Vlucht naar Avatar wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen van de derde graad lager onderwijs versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. 

Download gratis het lespakket en de leerlingenbundel, of vraag gratis gedrukte exemplaren aan via Stad Brugge (dienst Preventie & Samenleven). 

 

Aanbod secundair onderwijs

Onze ondersteuning

 • Geven van advies en informatie, en een breed aanbod brochures.
 • Begeleiden van de start of actualisatie van een drugbeleid op school.
 • Organiseren van infosessies voor onderwijzend personeel en ouders.
 • Bundelen van educatief materiaal om aan de slag te gaan met leerlingen.
 • Aanbieden van preventie-activiteiten in de vorm van educatief theater en een weerbaarheidsspel.
 • Voorzien van een vroeginterventieprogramma voor leerlingen met een beginnend gebruik.
 • Een afsprakenprotocol met Politie bij probleemsituaties.

Nieuw is ook het begeleidingsaanbod van De Sleutel voor bezorgde ouders, en een weerbaarheidstraining ‘tocht naar de held in jou’ van het CGG Noord-West-Vlaanderen. 

Vind het bovenstaande aanbod in de brochure 2023-2024.

 

Drugs Expertise Team

Je kan als professional terecht bij het Drugs Expertise Team wanneer je geconfronteerd wordt met een cliënt met (een vermoeden van) een drugproblematiek en je zoekt naar:

 • Onmiddellijk advies en consult
 • Screening en indicatiestelling
 • Doorverwijzen naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 • Ondersteuning bij verdere behandeling
 • Breder overleg met verschillende actoren (netwerk)
 • Algemene netwerkopbouw, -coördinatie en -coaching
 • en deskundigheidsbevordering (vorming)

Meer info vind je in de flyer van het Drugs Expertise Team.

Een onderdeel van het Drugs Expertise Team is ViDA: het vroeginterventieproject alcohol, drugs en gamen.

Meer info vind je in de brochure van ViDA.

 

 

Heb je vragen over drank, drugs, pillen of gokken? Op zoek naar informatie of documentatie? Op zoek naar hulp? Of een eerste advies?

Logo Druglijn

De DrugLijn helpt je graag op weg. Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen. Je krijgt steeds een antwoord op maat. Je kunt de druglijn bellen op 078 15 10 20 of skypen, mailen en chatten via de website www.druglijn.be

 

Contactinformatie