Drugpreventie voor professionals

Onderwijs

Lager onderwijs

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de beginleeftijd van het eerste gebruik van alcohol, medicatie en tabak steeds lager ligt, namelijk tussen de 10 en 12 jaar. Aangezien preventie al enkele jaren vóór het eerste gebruik moet gebeuren, is het van cruciaal belang dat er al aandacht besteed wordt aan middelenpreventie in het basisonderwijs. Daarom willen we je als leerkracht in de derde graad basisonderwijs ondersteunen met een duidelijk overzicht van het bestaand didactisch materiaal om aan de slag te gaan rond de thema’s ‘sociale vaardigheden’ en ‘middelen’.

 • Dit materiaal vind je terug in de Haai in de box trolley, gratis te ontlenen via de preventiedienst. 

Andere vragen? Voor advies op maat, contacteer de preventiedienst

 

Secundair onderwijs

Onze ondersteuning in het werken rond alcohol en andere drugs op school bestaat uit:

 • Het geven van advies en informatie
 • Het begeleiden van de opstart of evaluatie van een drugbeleid
 • Het organiseren van infosessies voor onderwijzend personeel en ouders
 • Het bundelen van preventieactiviteiten voor leerlingen
 • Het voorzien van vroeginterventieprogramma’s

We willen dus niet alleen ondersteuning bieden op het vlak van preventie, maar ook beleidsmatig en op het vlak van de begeleiding van jongeren die alcohol en/of andere drugs (problematisch) gebruiken. Hiervoor heeft de werkgroep onderwijs opnieuw een aanbod uitgewerkt voor het schooljaar 2022-2023. Dit aanbod werd gebundeld in deze brochure

Om te weten of je drugbeleid op school (DOS) nood heeft aan een actualisatie werd een checklist opgesteld, zodat je dit zelfstandig kan nagaan aan de hand van dit instrument.

De drugpreventiekoffer bevat allerlei didactisch materiaal om aan de slag te gaan rond het thema in de klas.

 

Benieuwd wat er allemaal in de koffer zit? Klik hier om de handleiding te bekijken.

Vanaf 2022 kunnen scholen intekenen op onze nieuwe educatieve activiteit rond drugpreventie en weerbaarheid: "Het Pad der 7 Grenzen", ontwikkeld door JAC Brugge. Meer info vind je hier.

Bijzondere jeugdzorg

Onze ondersteuning voor voorzieningen en diensten binnen de bijzondere jeugdzorg bestaat uit:

 • het bieden van advies & informatie
 • het coachen/begeleiden van de opmaak van een alcohol- en drugbeleid
 • het organiseren van infosessies en vormingen voor professionelen
 • het ondersteunen en bekendmaken van de twee vroeginterventieprogramma’s via het Drugs Expertise Team

Bovenstaande ondersteuning werd gebundeld in deze brochure:

 

De drugpreventiekoffer bevat allerlei didactisch materiaal om aan de slag te gaan rond het thema in jullie sector:

  

Drugs Expertise Team

Je kan als professional terecht bij het Drugs Expertise Team wanneer je geconfronteerd wordt met een cliënt met (een vermoeden van) een drugproblematiek en je zoekt naar:

 • Onmiddellijk advies en consult
 • Screening en indicatiestelling
 • Vroeginterventie
 • Doorverwijzen naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 • Ondersteuning bij verdere behandeling
 • Breder overleg met verschillende actoren (netwerk)
 • Algemene netwerkopbouw, -coördinatie en -coaching
 • Deskundigheidsbevordering (vorming): zie extra brochure met het volledige Brugse aanbod

Meer info

 

Ben je professional, heb je een vraag rond drugpreventie en heb je op deze pagina nog geen antwoord gevonden? Contacteer de preventiedienst!

 

 

Heb je vragen over drank, drugs, pillen of gokken? Op zoek naar informatie of documentatie? Op zoek naar hulp? Of een eerste advies?

Logo Druglijn

De DrugLijn helpt je graag op weg. Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen. Je krijgt steeds een antwoord op maat. Je kunt de druglijn bellen op 078 15 10 20 of skypen, mailen en chatten via de website www.druglijn.be

Contactinformatie

Contactpersonen