Alcohol is partydrugs nummer 1. Bijna iedereen die uitgaat, drinkt wel eens alcohol. De meerderheid van de bevraagde uitgaanders drinkt wekelijks alcohol. Ongeveer 40 procent gebruikt ook illegale drugs. Cannabis, XTC en cocaïne worden het meest gebruikt in het uitgaansleven, al dan niet in combinatie met alcohol.

Hoewel GHB en ketamine maar door een kleine groep gebruikt worden, is het gebruik gestegen en zijn ze een vaste waarde geworden in het uitgaansleven. Beide producten zijn vrij gevaarlijk.

Het zijn namelijk krachtige drugs en een kleine vergissing bij het doseren kan het verschil maken tussen het beoogde effect en fout gaan.

Bovendien kan GHB in combinatie met alcohol een dodelijke cocktail zijn.

Muziek en drugs

Muziek en drugs, er is een link. Het is echter niet duidelijk of door het nemen van bepaalde drugs een individu meer geneigd is om bepaalde muziek te beluisteren, of dat er bepaalde muziekstijlen zijn die druggebruik stimuleren. Het gebruik van drugs behoort namelijk tot een specifieke levensstijl. Onder partydrugsgebruikers impliceert deze levensstijl clubs bezoeken en naar dance events gaan. Er zijn enkele subscenes in de dancewereld die in het oog springen qua druggebruik: de goa-scene, de harddance scene en de techno/house scene. In deze groepen is het illegale druggebruik hoger dan in andere, meer mainstream (dance)genres.

Een goed alcohol- en drugbeleid voor events bestaat uit een repressief luik en een risico-beperkend preventief luik. Die twee zijn complementair en moeten zo goed mogelijk in balans zijn.

Repressie

 • Aanpak focust op zichtbaar gebruik en dealers. Niet op de uitgaanders die onder invloed zijn en geen overlast veroorzaken.
 • Afspraak: drugsbezit of openlijk gebruik = bandje knippen en zaal/terrein verlaten
 • Veilig deurbeleid =
  1. Leeftijdscontrole: zodat de wetgeving op verkoop van alcohol gerespecteerd kan worden (-16 jaar: geen toegang/geen alcohol, -18 jaar: geen sterke drank). Maar ook oplettendheid bij de bar en bonnenstand blijft belangrijk. Controleer de leeftijd als je twijfelt. Je hebt het recht om een leeftijdsbewijs te vragen aan de persoon die alcohol wenst te kopen.
  2. Beperking aantal bezoekers: zorg ervoor dat het aantal toegelaten feestvierders niet overschreden wordt. Hou gekende herrieschoppers buiten. Communiceer op voorhand wanneer de fuif uitverkocht is, zodat je geen teleurgestelde groep krijgt die nog tickets aan de deur wenst te kopen.
  3. Controle op drugs en dronkenschap: voorkom dat dronken mensen binnenkomen.
 • Hou toezicht bij de toiletten  om druggebruik en dealen te ontmoedigen. Wees alert als een bepaald toilet zeer vaak geconsulteerd wordt. Ga telkens kort het toilet binnen na een klant, om na te gaan of er geen ‘pakjes’ blijven liggen voor de volgende klant.

 • Hou gerichte controle en toezicht bij de medewerkers en artiesten. Communiceer dit ook zeer duidelijk. Voorzie geen drugs voor de DJ’s, in België is dit verboden.

 • Controle door security op de parking. Druk bezochte auto’s zijn verdacht. Zorg ook voor een binnen = binnen systeem, zodat het over en weer geloop naar auto’s vermeden wordt. Door de controle van parkeerterreinen  en de omgeving  kan je druggebruik, drugsdealers of klanten met potentieel risicogedrag opsporen.

 • Samenwerking tussen politie en security is belangrijk. Worden dealers gesignaleerd, geef dit door aan de security, die dit op hun beurt aan de politie melden.

 

Preventie / harm reduction (risicobeperking)[1]

“Een preventief gezondheidsbeleid bestaat altijd uit 4 pijlers (VAD, 2015):

A. Regelgeving: een goed uitgewerkt huisreglement is de basis.

B. Structurele maatregelen: allerlei maatregelen die je op het terrein voorziet om gezond gedrag te promoten, zoals het aanbieden van oordopjes, condooms, crowd control, een chill out zone, zonnemelk, regenponcho's, gezonde voeding, voldoende schaduw, gratis water, ... Dit in het teken van ‘customer care’

C. Sensibilisering: over diverse thema's zoals safe sex, gehoorschade, alcohol en andere drugs, veilig verkeer, ... en eventueel nog breder zoals over recycleren enz. Dat gebeurt best op verschillende manieren en via diverse tools (lichtkranten, social media, website, drugsinfostand, ...)

D. Zorg en hulp: goed uitgebouwde hulpposten, nazorg voor slachtoffers of mensen die dingen verloren zijn, ... “

A. Regels & afspraken

 1. Zorg voor een correcte toegangs- en persoonscontrole= veilig deurbeleid. (zie repressief luik). Maak dit deurbeleid ook op voorhand bekend.

 2. Laat het publiek weten dat openlijk gebruik, bezit en dealen niet toegelaten is. Het standpunt van de organisator moet geloofwaardig en duidelijk terug te vinden zijn in de communicatie naar het publiek. (bv. in de sfeer van: “Onze Dj’s zorgen voor de kick, je hebt hier geen drugs voor nodig”). Dit zowel op voorhand als tijdens de fuif communiceren. Deel op voorhand mee dat men gefouilleerd kan worden aan de ingang en dat er controle van leeftijden is. 

 3. Stel ook duidelijke huisregels op zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet wordt getolereerd (drinken onder de wettelijke leeftijd, leeftijdscode, dresscode, schenkbeleid aan dronken klanten, wat wel en niet mee mag naar binnen…). Maak de huisregels op tijd bekend, vooraf via internet, maar ook aan de ingang via een banner/poster/ televisiescherm… Als dit duidelijk uithangt bij de wachtrij aan de ingang, zorgt dit ook voor minder frustratie als mensen na een wachttijd geen toegang krijgen. Zorg er ook voor dat uw medewerkers/personeel toezien op de naleving van deze huisregels.
 4. Werk met een verplichtte vestiaire, zodat er geen rugzakken in de zaal aanwezig zijn. Hierdoor beperk je het aantal zelf meegebrachte drank en grote hoeveelheden drugs.

 

B. Structurele maatregelen

 1. Zorg voor een goede inrichting van de zaal, zodat er voldoende ruimte en doorloop mogelijk is. Zorg voor een goede spreiding van het publiek dankzij een uitgekiende programmatie. Indien mogelijk: scheid de in- en uitgangen tussen de verschillende zalen met dranghekken.
 2. Overschrijd in geen geval het maximale aantal bezoekers. Als je met meerdere zalen werkt, hou dan toezicht op het aantal bezoekers per zaal. Duid  aan wanneer een zaal volzet is.
 3. Een mooi ingerichte chill-outruimte zorgt er voor dat mensen voldoende gaan rusten. Hiermee ga je verhitting tegen. Maak gebruik van de perimeter hiervoor, maar zorg ook dat de zalen fris genoeg blijven.
 4. Communiceer duidelijk op voorhand en aan de uitgang over veilig vervoer. Communiceer de uren van de trein, tram , bus en het telefoonnummer van taximaatschappijen. Regel eventueel vervoer naar het station of het centrum via een pendelbus of taxi’s. Dit om uitgaanders aan te moedigen om op het einde van de fuif niet meer met de wagen te rijden. Zo vermijdt je de vermoeidheidsrisico’s en het rijden onder invloed.
 5. Prijsstrategieën zorgen effectief voor minder alcoholverbruik en voor minder problemen door alcohol. Verhoog de prijzen voor alcoholische dranken en verlaag deze voor niet-alcoholische drank. Vermijd ook alcoholpromoties. Bied alcoholarm bier aan. De uitgaanders in Brugge zijn dit gewoon, merken dit vaak niet op en er wordt meer verkocht. Het belangrijkste is dat de uitgaanders hierdoor minder snel dronken worden.
 6. Bied ook eten aan. Dit kan ervoor zorgen dat mensen terug energie opdoen en ze worden minder snel dronken met een volle maag. Ook zorgt het voor minder risico op agressie.
 7. Respecteer de geluidsnormen, om gehoorschade bij klanten en medewerkers te voorkomen.

 

C. Sensibilisering

Het aanreiken van schadebeperkende boodschappen of normen met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs blijft daarvoor een aangewezen piste. Ideaal is om deze boodschappen te verpakken onder de noemer “customer care”. Je wil het comfort van je uitgaander verhogen. Vertaal je preventieve boodschappen inzake alcohol en illegale drugs dan ook in een groter geheel, m.n. gezondheids- of comfortbevordering van je uitgaanders. Dit zal ervoor zorgen dat zowel de gebruiker als niet-gebruiker aangesproken wordt en dat het vooroordeel m.n. “Iedereen gebruikt drugs op deze fuif”, niet in de hand gewerkt wordt.

 1. Zorg ervoor dat de feestvierders goed voorbereid naar je fuif afzakken. Geef op voorhand mee waar ze info vinden over gezondheidsrisico’s van alcohol- en druggebruik(www.druglijn.be).
 2. Bied ook informatie aan tijdens de fuif. Dit kan via eigen boodschappen of via de peer-to-peer stand van Safe n Sound (http://safensound.be/). Zij gaan in gesprek met de uitgaanders over druggebruik en bieden informatie en sensibiliseringsboodschappen aan op maat van het publiek. Zorg dat je boodschappen objectief zijn, waarbij correcte informatie en concrete tips gegeven worden. Verwijs hierbij wel naar het standpunt van de organisator en de zaal, m.n. dat men beter geen drugs gebruikt. Bijvoorbeeld: "So if you can say no to drugs, say no and think twice about it. If for any reason you feel you can't say no, don't do it alone. Make sure you've got people around and if you feel unwell at any time, please get medical assistance."
 3. Zorg dat je gezondheids- of comfortbevorderende maatregelen (oordopjes, condooms, zonnemelk, gezond voeding, …) aanbiedt en dat ze voldoende gekend zijn bij je bezoekers. Zorg ervoor dat alle medewerkers weten dat deze schadebeperkende maatregelen er zijn en waar ze te vinden zijn zodat ze kunnen doorverwijzen.
 4. Voorzie gratis kraantjeswater t.h.v. de bar, toiletten of bij de EHBO-post.
 5. Alle barmedewerkers worden gebrieft over het verantwoord schenken van alcohol en de wetgeving op alcoholverkoop aan minderjarigen (zie barbriefing).

 

D. Zorg en hulp

Voorzie een aparte, rustige en koele ruimte die uitgerust is om de eerste medische zorgen te kunnen geven of schakel een professioneel EHBO team in. Zorg ook voor een goede bewegwijzering naar de EHBO-post. Maak duidelijke afspraken tussen medewerkers over wie welke verantwoordelijkheid draagt ivm EHBO en EHBDU (eerste hulp bij drugincidenten in het uitgaan).

Meer tips rond alcohol, drugs en het uitwerken van een barbeleid zijn mogelijk via de preventiedienst (preventie@brugge.be , 050 44 82 43), preventiewerker uitgaan. [1] Bron: SCHROOTEN. J., Factsheet voor preventiewerkers. VAD, Brussel, 2010, blz. 2.

Contactinformatie