Duiven(overlast)

Duiven kunnen worden onderverdeeld in 5 soorten:

  • Houtduif
  • Holenduif
  • Rotsduif
  • Tortelduif
  • Turkse Tortel

Houtduif en verwilderde stadsduiven (afstammelingen van Rotsduif) zorgen voor de meeste overlast in verstedelijkte gebieden.

Hoe kun je de verschillende soorten duiven herkennen?
Houtduiven hebben een witte vleugelvlek en een witte halsvlek en houden zich het meest op in bomen.
Rotsduiven (waarvan de verwilderde stadsduiven afstammen) vertonen een grote verscheidenheid zowel in tekening als in kleuren. Rotsduiven vind je vaak in dakgoten, daken, nokken, vensterbanken enz.

Hoe kan je overlast van duiven vermijden?
Om overlast te voorkomen van duiven verwijzen we naar het gemeentereglement waarin duidelijk vermeld staat dat:

  • (Afdeling 3.4) de openbare weg en het openbaar domein moet worden rein gehouden;
  • (Artikel 18) het verboden is vogels of verwilderde dieren op het openbaar domein, de duinen, de parken, de zeedijk, het strand of in de voor het publiek toegankelijke plaatsen te voederen.

Contactinformatie