Duurzaam evenement organiseren

Op deze pagina vind je regelgeving en tips om jouw evenement duurzaam te organiseren.

Herbruikbaar materiaal- bekers

Plastic bekers worden helaas nog op veel evenementen gebruikt. Ze zorgen echter voor veel afval en zijn bovendien vervuilend voor ons milieu. Om die reden verbiedt de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2020 het gebruik van plastic wegwerpbekers.

Zowel voor lokale besturen als voor andere organisaties is het vanaf 2020 verboden om drank te serveren in verpakkingen voor eenmalig gebruik.
Het verbod is niet van toepassing voor organisaties als minstens 95% van de drankverpakkingen gescheiden worden ingezameld voor recyclage. Dit geldt ook voor blikjes, drankkartons, PET-flessen en wegwerpglas. 

Vanaf 15 juni 2023 wijzigt de regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen om een verdere daling in het gebruik van eenmalige bekers te realiseren. info:  OVAM-website

Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.

Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.

Info en tips om over te schakelen naar herbruikbare bekers