Elektronische facturatie verplicht

Sinds 1 november 2022 is er een verplichting op e-facturatie naar alle overheden in België. Ook facturen voor Stad Brugge moet je dus (binnenkort) via e-facturatie versturen. De exacte datum van de verplichting is gekoppeld aan het facturatiebedrag:

 • Voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk of hoger is dan de drempel voor Europese bekendmaking, is e-facturatie verplicht sinds 1 november 2022.
 • Voor overheidsopdrachten vanaf € 30.000 is e-facturatie verplicht sinds 1 mei 2023.

 • Voor overheidsopdrachten tussen de € 3.000 de € 30.000 geldt de verplichting vanaf 1 november 2023.

 • Overheidsopdrachten onder de € 3.000 zijn voorlopig vrijgesteld, maar het is mogelijk dat Stad Brugge dit nog herziet. Je mag deze facturen tot nader order dus ook als PDF-bestand per mail sturen naar boekhouding@brugge.be.

Werk je nog niet met e-facturatie?

Op de site van de federale overheid vind je meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Stad Brugge aanvaardt elektronische facturen in XML-formaat via het internationale Open/Peppol bis-netwerk. Voor technische vragen hierover contacteer je de Access Point Provider via einvoicelocalgov@arco.be.

Wat moet er zeker op je factuur staan?

 • Vermeld op je factuur het correcte facturatieadres (1). Gebruik dus niet het adres van de bestellende dienst, maar altijd:

  Stad Brugge

  Burg 12
  8000 Brugge
  boekhouding@brugge.be

 • Vermeld ook het inkoopordernummer (2) dat je kreeg van de bestellende stadsdienst. De dienst Boekhouding kan facturen zonder inkoopordernummer niet verwerken en stuurt deze dus altijd terug. Je vult dit nummer in het veld ‘OderReference’ in.

 • Ook de volgende informatie is verplicht:
  • het btw-nummer van de verkoper (3)
  • het btw-nummer van Stad Brugge (BE 0207.528.035) (4)
  • de begunstigde voor de betaling, met IBAN- en BIC-nummers (5)
  • factuurlijnen met de nettoprijs exclusief btw (6)
  • het btw-percentage (7)
  • de uitsplitsing van de btw-tarieven (indien van toepassing) (8)

TIP!

Het is aangeraden om de originele PDF mee te sturen.
Doe je dit niet, zorg er dan voor dat het XML-bestand alle gegevens bevat.

Voorbeeldfactuur

Bekijk deze voorbeeldfactuur

Vragen over jouw facturatie?

Contacteer de dienst Boekhouding:

op het nummer 050 44 80 50

of via boekhouding@brugge.be.