Echtscheidingsakte

Online aanvragen

Volgens het Belgisch recht (Burgerlijk Wetboek) zijn er twee soorten echtscheidingen:

 • Echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
 • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

Voorwaarden

 • Bij een 'Echtscheiding onderlinge toestemming' moet er een volledig akkoord bereikt zijn tussen beide partijen, wat betreft de verdeling van de goederen en de alimentatie en regeling voor de opvoeding van de kinderen.
 • Bij een 'Echtscheiding onherstelbare ontwrichting' oordeelt de rechter of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. Een schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Procedure

 1. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit.
 2. Beroep aantekenen kan binnen de maand en door alle partijen.
 3. Het vonnis of arrest wordt van kracht van zodra het vonnis ‘kracht van gewijsde’ heeft gekregen :
  • Bij 'Echtscheiding onderlinge toestemming' is dit 1 maand na de uitspraak.
  • Bij 'Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting' is dit één maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.
 4. De rechtbank schrijft de echtscheiding over, waardoor je burgerlijke staat in het Rijksregister automatisch op “uit de echt gescheiden” komt. De rechtbank brengt de partijen hiervan niet op de hoogte.
 5. Vanaf die datum heeft de echtscheiding rechtskracht tegenover derden.
 6. Je kan online een uittreksel van de huwelijksakte met randmelding van echtscheiding opvragen.

Meebrengen

 • Identiteitskaart

Uitzonderingen

 • Wanneer het gaat over een ontbinding in België van een huwelijk in het buitenland voltrokken, wordt het vonnis/arrest verstuurd naar de gemeente waar één van de partners gedomicilieerd is. Zij schrijven binnen de maand het vonnis of arrest over in hun registers van de burgerlijke stand.
 • Wanneer het gaat over een ontbinding in het buitenland van een huwelijk al of niet in België voltrokken, maak je een afspraak en breng je het volgende mee:
  • Het echtscheidingsvonnis met vertaling en apostille of legalisatie. In bepaalde gevallen moet je nog bijkomende documenten voorleggen.
 • Wanneer het gaat om een huwelijksakte die een validatiefout in het systeem geeft (meestal van toepassing bij Niet-Belgen die Belg geworden zijn).
 • Wanneer het gaat om een huwelijksakte die nog niet gemigreerd is in DABS.

Contactinformatie