Eco-sociaal deelhuis in de oude pastorie Sint-Pieters

28
mei
2019

Stad Brugge diende dit voorjaar een aanvraag in voor subsidie voor projecten die investeren in sociale infrastructuur. Met succes, want de Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding kende Brugge een bedrag van 660.000 euro toe voor de realisatie van een eco-sociaal deelhuis in de oude pastorie Sint-Pieters.

Burgemeester Dirk De fauw: “Ik ben bijzonder blij dat we als stadsbestuur een mooi bedrag krijgen om te investeren in de leegstaande pastorie vlak naast de kerk en de site Tempelhof-De Dijk.  Deze pastorie heeft een grote symbolische waarde en is onderdeel van een beschermd dorpsgezicht

We willen deze pastorie op korte termijn een nieuwe gemeenschapsfunctie geven en ook werk maken van de hoognodige restauratie
Zo bieden we letterlijk en figuurlijk ruimte om mensen dichterbij elkaar te brengen, om goederen, diensten en geschiedenis te delen.

Een eco-sociaal deelhuis De Pastorie kan een laagdrempelige ontmoetingsplaats worden die mensen verbindt en kansarme en kwetsbare inwoners van Sint-Pieters integreert en ondersteunt.”