Economische troeven van Brugge

7 redenen om een bedrijf in de Brugge te vestigen

Brugge is een zeer aantrekkelijke stad voor ondernemers. Het kende de afgelopen jaren een sterke economische groei en evolueerde naar een sterke economische aantrekkingspool.

1. Een unieke geografische en strategische ligging

 • Centraal en toegankelijk

Centraal tussen Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Op een uur afstand van Brussel, de hoofdstad van Europa

 • Aangename omgeving

Nergens anders vind je op zo’n kleine oppervlakte zo’n grote verscheidenheid: cultuur, polders en zee. De vele faciliteiten maken van de regio niet alleen de ideale locatie om te wonen, ze biedt ook een uitstekend decor om zakenrelaties te ontvangen. In onze regio kom je niet zomaar samen, je ontmoet elkaar!

2. Logistiek: de regio is zeer toegankelijk

 • Toegankelijk vanuit alle windrichtingen via een sterke en diverse infrastructuur:
 • Een efficiënt en dicht wegennetwerk met lokale verbindingen en grote snelwegen die direct aansluiten op snelwegen in de Europese buurlanden Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.
 • De zeehaven in Zeebrugge richt zich op tal van bestemmingen: zowel kortere afstanden (shortsea shipping) als intercontinentaal (deepsea shipping). De zeehaven heeft een aanzienlijk logistiek aanbod en is daardoor een belangrijke speler in de distributie van goederen naar de Europese markt. Lees meer over de haven van Zeebrugge (https://portofzeebrugge.be/nl).
 • Een significant aantal spoorverbindingen - ook in de haven - brengen passagiers en goederen naar het hinterland en naar Europese bestemmingen.
 • De luchthaven Oostende-Brugge biedt vrachttransport en passagiersvervoer. Lees meer over de luchthaven Brugge-Oostende (via een link verwijzen naar de plaats op de website waar de luchthaven besproken wordt).
 • Ferrydiensten verbinden Zeebrugge met Schotland (Rosyth) voor vrachtvervoer en met Groot-Brittannië (Hull) voor vrachtvervoer en passagiers met of zonder wagen.
 • Verschillende waterwegen voor goederentransport: het zeekanaal Zeebrugge-Brugge en de binnenwaterweg Oostende-Brugge-Gent.

3. Ruimte om te ondernemen

Het bedrijfsklimaat in Brugge is zeer gunstig. In onze regio loopt een ondernemer niet verloren, netwerking verloopt er zeer efficiënt. Ondernemers treden er veel gemakkelijker buiten hun sector dan in de grootsteden. Een voorbeeld van een jaarlijks netwerkevenement is B2BnB (Business to Business in Brugge), een organisatie van vijf Brugse verenigingen, en RESOC Brugge. Bovendien zijn er een reeks geschikte bedrijfspanden en -terreinen en is er een kantorenmarkt met een ruim aanbod. Brugge voert een zorgvuldig en duurzaam beleid rond bedrijventerreinen en -panden. De wetgeving garandeert de kwaliteit van de grond en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen integreert die op een passende manier in de omgeving.

4. Sectoren die de regio vooruit stuwen

In Brugge gedijen tal van bloeiende sectoren die de volle steun krijgen van de overheid.

5. Een beleid dat de ondernemers actief ondersteunt

Ondernemers worden in Brugge niet aan hun lot overgelaten. Bij het lokale bestuur vindt een ondernemer mensen die met hem of haar meedenken.

6. Bevolking: het menselijk kapitaal: goed opgeleide en snel beschikbare arbeidskrachten

 • Brugge beschikt over een groot aantal snel beschikbare en goed opgeleide arbeidskrachten.
 • Er is een gedreven en loyale arbeidsmentaliteit en een goed productieniveau.
 • De regio kent een laag ziekteverzuim op Europees niveau.
 • Veel Bruggelingen zijn verknocht aan hun streek, wat de loyaliteit versterkt.
 • Brugge biedt onderwijs op alle niveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs. Ondernemers die zich willen bijscholen, vinden ongetwijfeld hun gading in het ruime aanbod aan kwalitatieve naschoolse opleidingen.

7. Brugge: een prestigieus merk

‘Regio Brugge’ draagt bij tot de naambekendheid van producten. De levenskwaliteit van de streek is tot ver buiten de regiogrenzen gekend. Knokke, Damme en Brugge hebben een internationale reputatie. Het label ‘Regio Brugge’ doet de helft van het commerciële werk.

Contactinformatie