Een dak boven je hoofd

 

Een dak boven je hoofd

Een dak boven je hoofd

Een dak boven het hoofd, dat is één van de sociale rechten die je vindt in de Belgische grondwet (ook ‘grondrechten’ genoemd). Met het lokaal sociaal beleid ondersteunen we de meest kwetsbare doelgroepen die op zoek zijn naar een betaalbare, gezonde en veilige woning in Brugge.

Projecten

 • Onderzoek naar de discriminatie op de huurwoningmarkt in Brugge: in maart 2022 werden de resultaten van het onderzoek van de VUB naar discriminatie op de private huurmarkt voorgesteld. Het onderzoek spitste zich toe op twee discriminatiegronden: etnische afkomst en inkomensbron. Op basis van de resultaten zal Stad Brugge een aantal acties ondernemen om de vastgestelde discriminatie maximaal weg te werken. 
 • Samenwerking met Het Pandschap: als je je woning verhuurt via het SVK, kan Het Pandschap je ontzorgen om je woning helemaal in orde te brengen volgens de huidige kwaliteits- en energienormen. Ze garanderen een conforme, betaalbare en duurzame renovatie.
 • Opknappremie: als je je woning sociaal verhuurt via een SVK, Huizen van de Vrede of Sociale huisvestingsmaatschappij, krijg je voor alle werken 45% van de kosten terugbetaald (binnen de grenzen van de maximale bedragen per rubriek). 
 • Hulp bij huurachterstal: verhuurders met een huurder met 2 maanden of meer huurachterstal kunnen ondersteuning krijgen van het OCMW Brugge.

Partners

Voor het thema een dak boven het hoofd werken we onder meer samen met de volgende partners:

Uitdagingen

De uitdagingen op de Brugse woningmarkt zijn meervoudig:

 • Eenoudergezinnen, gezinnen zonder inkomen uit werk, nieuwkomers,… komen moeilijk aan bod op de Brugse woningmarkt. Ook alleenstaanden en tweeverdieners met een modaal inkomen krijgen het in Brugge steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden.
 • Er zijn ook nog te veel mensen in Brugge die dak- of thuisloos zijn of het dreigen te worden. Deze groep is erg divers. Het gaat onder andere om alleenstaanden en gezinnen die de huur of energiefacturen niet kunnen betalen, nieuwkomers of jongeren die bij vrienden logeren na ruzie met hun ouders of na het verlaten van een jeugdvoorziening (‘sofaslapers’), slachtoffers van een woningbrand, slachtoffers van partnergeweld, kinderen die door uithuiszettingen en verhuizingen ontwricht raken, bewoners van onveilige en ongezonde huizen.

Aanpak

Hoewel de beleidsinstrumenten voor wonen op lokaal niveau beperkt zijn, willen we met de partners uit het netwerk ‘Een dak boven het hoofd’ de handen in elkaar slaan. Dat willen doen door in te zetten op verschillende domeinen:

 • We volgen de mogelijkheden in de sociale huisvesting mee op.
 • We zetten in op beschikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle private huisvesting door zowel verhuurders als huurders te ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld door tussenkomst bij huurachterstal of door hulp om een huursubsidie te krijgen.
 • We nemen initiatieven rond energie-armoede en begeleiden eigenaars bij energetische renovaties.
 • We zetten in op een woongerichte dak- en thuislozenopvang op maat.
 • We werken aan een betere benutting van het beschikbare patrimonium.
 • We streven naar een sterke en preventieve woonbegeleiding om woonproblemen te voorkomen waar mogelijk.

Contactinformatie