Eén miljoen euro voor opwaardering Zeebrugge

21
dec
2021

De Vlaamse overheid, Stad Brugge en de Haven van Zeebrugge maken over een periode van drie jaar 968.000 euro vrij voor Zeebrugge. Via een wijkverbeteringscontract willen ze met concrete acties de Zeebruggenaren beter ondersteunen, en hun leefomgeving verbeteren.

Karel Masureel, gebiedscoördinator van Zeebrugge en trekker van dit project, reageert enthousiast op de bekendmaking: “We bouwen met dit wijkverbeteringscontract verder op de revitaliseringsstudie van 2017 en de proeftuin buurtgerichte netwerken in Zeebrugge. Ook de input van de omgeving uit het participatietraject voor de Nieuwe Sluis Zeebrugge werd meegenomen. Dit contract geeft ons de mogelijkheid om dit studiewerk om te zetten naar acties op maat die we kunnen uitvoeren op korte termijn. Het Buurtgericht Netwerk, dat in Zeebrugge gezinnen ondersteunt, kan ook door deze subsidie verder blijven werken.”

Verbinding

Het wijkverbeteringscontract bestaat uit vijf projectonderdelen, gaande van een betere dienstverlening voor de inwoners tot een aantrekkelijkere wijkinfrastructuur.
“De rode draad doorheen dit alles is ‘verbinding’. Enerzijds verbinding op persoonlijk vlak. Dat kan onder meer door het vrijetijdsaanbod uit te breiden of door straat- en wijkcomités te begeleiden.

Anderzijds gaat het ook om verbinding op infrastructureel niveau. Denk bijvoorbeeld aan fietsstraten of meer groen in de wijken”, aldus de gebiedscoördinator.

Ook in de haven wordt het project warm onthaald. Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge: “Als havenbestuur willen wij sterk inzetten op de verbinding tussen onze haven en onze omgeving. Daarom dragen wij met grote voldoening bij tot de realisatie van de diverse projecten ter bevordering van de leefbaarheid in en rond Zeebrugge. De accurate en volledige uitwerking van de veelheid aan concepten dragen wij hoog in het vaandel.”

Gezocht: wijkregisseur

Om het wijkverbeteringscontract te helpen uitrollen wordt er in januari een vacature voor ‘wijkregisseur’ gepubliceerd. De wijkregisseur zal samen met de gebiedscoördinator verantwoordelijk zijn voor de opvolging en realisatie van de voorgestelde acties en doelstellingen. Om steeds de vinger aan de pols te houden zal het duo ook contacten onderhouden met inwoners, handelaars, verenigingen en de lokale diensten.

Onderdeel relanceplan Vlaamse Veerkracht

Het wijkverbeteringscontract vloeit voort uit een oproep gelanceerd door Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, die het project met 768.000 euro ondersteunen. Met dit soort contracten gaan verschillende actoren de gemeenschappelijke uitdaging aan om de leefbaarheid in wijken aan te pakken met concrete acties.

Burgemeester Dirk De fauw is zeer tevreden met dit nieuws: “We zetten met de Stad volop in op de revitalisering van Zeebrugge en met dit wijkverbeteringscontract kunnen we de komende jaren op verschillende fronten aan de slag. Dat was een specifieke voorwaarde van Vlaanderen.”

De burgemeester somt enkele van de acties op die de komende jaren op til staan: “Er komt een beweegparcours, een begeleidingstraject voor bewoners die hun huis willen renoveren, een subsidiebudget voor verbindende activiteiten en er worden wijkmobiliteitsplannen opgemaakt voor veiligere wijken.”