Eensluidend verklaren

Een document eensluidend verklaren betekent dat een ambtenaar bevestigt dat de kopie gelijk is aan het originele document. Het heeft dan dezelfde waarde als het origineel. Bijna alle kopieën van documenten kan je laten eensluidend verklaren aan het origineel.

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.

Voorwaarden

 • Je moet het origineel document samen met de kopie voorleggen.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij:

 • het Huis van de Bruggeling
 • alle deelgemeentehuizen
 • als het document bestemd is voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet het ondertekend worden door de Burgemeester of een Schepen. Het document krijg je dan niet onmiddellijk mee, het wordt opgestuurd.

 

Meebrengen

 • Origineel document samen met de kopie ervan. 

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Volgende documenten kunnen NIET eensluidend verklaard worden:

 • Afschriften van authentieke akten
 • Kopieën van identiteitsstukken (eID, Kids-ID, reispas) (maar er kan wel een attest worden opgesteld dat de gegevens van het identiteitsstuk bevestigd).
 • Oorspronkelijke akten: eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand (op te vragen bij gemeenten (DABS), notariële akten (op te vragen bij notarissen) gerechtelijke beslissingen (op te vragen bij rechtbanken en hoven).
 • Documenten die zijn opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpbare vorm.
 • Documenten waarvan de bestemming immoreel, bedriegelijk of strafbaar is.
 • Uittreksels uit de Kruispuntbank Ondernemingen

Contactinformatie