Eenzaamheid melden

Eenzaamheid is een zaak van iedereen en moet dus ook zo gemakkelijk mogelijk te melden zijn.

Daarom werd gekozen om het bestaande algemeen meldnummer van Brugge uit te rusten om ook meldingen van eenzaamheid en isolement op te vangen.  De achterliggende opvolging werd uitgetekend zodat deze meldingen door de juiste diensten van Stad en OCMW of Mintus behandeld worden.

Het centrale meldpunt 050 44 8000 is bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het meldpunt is ook bereikbaar via de website van de Stad Brugge www.Brugge.be/meldpunt.

Dit meldpunt moet voor zowel de Bruggelingen als voor de professionele krachten een kanaal zijn om signalen van eenzaamheid te melden.

We willen iedereen dan ook oproepen om zelf in de buurt of de directe omgeving mee alert te zijn voor isolement en eenzaamheid en dit te melden.   Geval per geval wordt onderzocht hoe er best gereageerd wordt en wat er kan worden gedaan om eenzaamheid of isolement te verminderen.

Dit centraal meldnummer zullen we promoten:

er werd een ‘frigo’magneet gemaakt met daarop het centrale meldnummer en ook nog een aantal andere bruikbare telefoonnummers.

Zo kan in geval van dringende tussenkomst en sterk verontrustende vaststellingen best meteen de lokale politie (050 44 88 44) of de 112 verwittigd worden.

Ook het OCMW blijft met haar sterke zorgnetwerk beschikbaar voor signalen op 050 32 7000.

Ook het nummer 106 van teleonthaal werd toegevoegd: zij bieden een luisterend oor aan al wie daar nood aan heeft.