Eerste bewegwijzerde verkeerseducatieve route (VERO) in de Brugse binnenstad

18
mei
2022

Op dinsdag 17 mei 2022  stelden vier verkeersambassadeurs uit basisschool SLHD het traject van de eerste bewegwijzerde VERO in de Brugse binnenstad voor. Zij zullen over enkele weken met hun klas het eerste fietsexamen langs dit parcours afleggen.

VERO’s zijn verkeerseducatieve routes voor fietsers in de ruime schoolomgeving waarlangs leerkrachten en (groot)ouders met de kinderen verkeersvaardigheden kunnen inoefenen. Jonge kinderen moeten op het einde van de basisschool  immers de kans krijgen om aangeleerde verkeersvaardigheden en kennis ook in het echte verkeer te kunnen toepassen. In echte verkeerssituaties leren ze immers ook anticiperen op andere weggebruikers. Deze bewegwijzerde route is de zevende VERO-route in Brugge.

Twintig wegwijzers met de mascottes Vicky en Thor geven aan waarlangs de leerlingen moeten fietsen. Het parcours is ongeveer drie kilometer lang en loopt doorheen het Ezelpoortkwartier langs zowel Sebrechtspark, het Conservatorium tot aan bibliotheek De Biekorf als verste punt. In het Graaf Visartpark waar deze route naar de binnenstad start en aankomt werd er ook een infobord met een kaartje van het parcours en wat uitleg geplaatst.

Brochure met observatiepunten

Stad Brugge zorgde ervoor dat de scholen voldoende informatie kregen zodat zij met hun leerlingen kunnen gaan oefenen als voorbereiding op hun fietsexamen.
Omdat ook van de ouders wordt verwacht dat zij dit mee oefenen werd een soort checklist ontwikkeld die bij de laatste verkenning vlak voor het fietsexamen kan worden gebruikt. In deze mini-brochure staan alle observatiepunten onderweg vermeld alsook hoe de leerlingen daar zo veilig mogelijk kunnen fietsen.

Begin juni organiseert Stad Brugge langs dit nieuwe parcours voor het eerst een fietsexamen voor zo’n 80 leerlingen uit de basisscholen het Kleurenpalet, De Springplank en SLHD Brugge. Ook de gymleerkrachten van het eerste jaar secundair kunnen van dit parcours gebruik maken voor hun proef ‘FIETSOMETER’: dit is een test om in kleine groepjes te leren fietsen.”                                                        

Meer info

www.brugge.be/verkeerseducatieve-route