Renovatiescan / Energiescan / Waterscan

Een renovatiescan is een grondige doorlichting van de woning op vlak van energieverbruik.  We onderzoeken alle mogelijke energiebesparende investeringen die op uw woning van toepassing zijn en maken samen een stappenplan op om van uw huis een energiezuinige woning te maken.

Een energiescan is een doorlichting van de woning op vlak van energieverbruik. Tijdens de rondgang in de woning worden er besparingstips gegeven en een gratis spaarpakket geïnstalleerd ter waarde van 20 euro.

Tijdens een waterscan worden tips gegeven om zuinig om te gaan met drinkwater.

Voorwaarden

Renovatiescan:geen voorwaarden.

Energiescan:
Je bent een beschermde klant en geniet het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.
Er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je gas- en/of elektriciteitslevering.
Je hebt een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit.
Je behoort tot de doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE).
Je bent huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.
Je bent huurder en je maandelijkse huur is niet hoger dan 550 euro.

Waterscan:
Beschermde afnemer zijn bij Farys of voorkomen op de Lokale Adviescommissie voor water.

Procedure

Om een afspraak te maken voor één van deze scans, kan je bellen naar het nummer 050 32 74 13.

Deel deze pagina

Contactinformatie