Erfgoed in Brugge

Maak telefonisch een afspraak

Als historische stad barst Brugge van het erfgoed. Naast heel wat indrukwekkende gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), vind je er – in archieven, bibliotheken musea, bij erfgoedverenigingen of privé-verzamelaars – ook een schat aan belangwekkende collecties (roerend erfgoed). Ook op het vlak van immaterieel erfgoed heeft de stad heel wat te bieden, met verschillende stoeten en processies, tradities en ambachtelijk vakmanschap die van generatie op generatie voortleven.

Met je vragen i.v.m. het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed van Brugge kan je bij verschillende stadsdiensten terecht.

Erfgoedcel Brugge

Erfgoedcel Brugge is er voor iedereen die wil samenwerken rond Brugs cultureel erfgoed. Daarbij horen zowel roerend als immaterieel erfgoed. De kerntaken van de erfgoedcel zijn:

Informeren

  • We delen interessante erfgoedweetjes en belangrijk erfgoednieuws.
  • We verwijzen je door naar gespecialiseerde erfgoedorganisaties.
  • We nemen jouw erfgoedactiviteiten mee in onze communicatiekanalen.

Ondersteunen

  • We coördineren Brugse erfgoedprojecten en -trajecten.
  • We denken mee over jouw project of erfgoedwerking en helpen je de geschikte erfgoedpartner vinden.
  • We onderzoeken mee of jouw erfgoedproject gesubsidieerd kan worden.

Samenwerken

  • We verbinden lokale spelers die Brugs erfgoed bezitten en dit willen delen met een ruimer publiek.
  • We wisselen kennis uit met onze collega’s erfgoedcellen en met andere Vlaamse erfgoedorganisaties.
  • We zetelen in bovenlokale stuurgroepen en overlegcomités en delen de nieuw verworven inzichten met het lokale erfgoednetwerk.

Wil je aan een erfgoedproject beginnen, maar weet je niet hoe? Heb je vragen over hoe je jouw collectie best kan bewaren? Wil je graag je collectie digitaal ontsluiten voor een breder publiek? Heeft jouw organisatie nood aan een specifieke vorming rond erfgoed?

Deel het met ons! Wie weet kunnen we je helpen of in contact brengen met een gespecialiseerde erfgoedorganisatie.

Dienst "Monumentenzorg en erfgoedzaken" en "Raakvlak"

Met vragen rond onroerend kan je terecht bij:

ErfgoedBrugge.be

Hoe zag mijn straat er 100 jaar geleden uit? Wie was omstreeks 1600 eigenaar van mijn Brugse woning? Hoe berichtten kranten over de dood van Guido Gezelle in 1899? Welk erfgoed herbergen de Brugse kerken of Café Vlissinghe? ErfgoedBrugge.be is dé startplek voor al jouw erfgoedvragen!

Meer dan 450 000 Brugse erfgoedstukken uit de collecties van Musea Brugge, de Openbare Bibliotheek, het Stadsarchief en Raakvlak zijn via www.ErfgoedBrugge.be eenvoudig te doorzoeken en bekijken. Ontdek schilderijen, beeldhouwwerken, historische kranten, foto’s, oude postkaarten, archeologische vondsten en nog zoveel meer.

Contactinformatie