Erfgoed in Brugge

Maak telefonisch een afspraak

In een historische stad als Brugge is erfgoed van groot belang. Er is kerkelijk erfgoed, onroerend erfgoed (monumenten), immaterieel erfgoed (stoeten en processies) en er zijn de vele archieven en erfgoedverenigingen.

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor de Brugse erfgoedsector. Informeren, communiceren, kennis uitwisselen en samenwerken rond Brugs erfgoed zijn hierbij speerpunten.
Heb je een vraag over erfgoedwerking in het algemeen, over de promotie van erfgoedactiviteiten of over het opzetten van een samenwerking rond erfgoed? Dan helpt Erfgoedcel Brugge je graag verder.

Onze kerntaken:

uitbouw van een aantal websites rond Brugs erfgoed

• www.erfgoedbrugge.be 

www.beeldbankbrugge.be
Duizenden foto’s, prentbriefkaarten, glasnegatieven en dia’s geven een veelzijdig beeld van de stad in evolutie.

www.verhalenbankbrugge.be
Een virtueel archief met mondelinge getuigenissen over de recente Brugse geschiedenis.

www.historischebronnenbrugge.be
Een digitaal platform voor het publiceren en ontsluiten van Brugse bronnen die van groot historisch of kunsthistorisch belang zijn voor de stad.

www.huizenonderzoekbrugge.be
Deze site ontsluit de geschiedenis van huizen en andere gebouwen in het Brugse stadscentrum. De bezoeker consulteert historische kadasterkaarten in combinatie met gegevens over vroegere eigenaars en/of bewoners van een pand.

ontwikkeling van erfgoedproducten en –projecten voor een ruim publiek

• samenwerken met erfgoedorganisaties, sociaal-culturele organisaties of privépersonen
• specifieke thema’s of invalshoeken van het Brugse erfgoed onder de aandacht brengen
• media: voordrachten, wandelingen, publicaties (boeken en dvd’s), websites, tentoonstellingen, …

organisatie van publieksevenementen rond erfgoed

• jaarlijkse coördinatie van Erfgoeddag in Brugge
• het erfgoed van een Brugse deelgemeente in de kijker plaatsen (een dorp toont zijn erfgoed)
• Werken met specifieke doelgroepen
• Ondersteuning van niet-professionele erfgoedorganisaties
• Samenwerken met buurtwerkers, sociaal-artistieke organisaties en lokale comités rond het erfgoed in buurten en deelgemeenten
• Trajecten voor en met het onderwijs rond Brugs erfgoed

 

Deel deze pagina