Erkenning en ondersteuning van sport in Brugge

De Stad Brugge moedigt actieve sportbeleving aan. Ze ondersteunt zowel erkende sport- en ontspanningsverenigingen als organisatoren van evenementen.

Aan de zijkant vind je: 

  • het reglement voor de erkenning en ondersteuning van sport in Brugge.
  • Het logo van de Stad

Je leest er:

  • hoe je erkend kan worden als Brugse sportvereniging
  • hoe je als erkende sportclub een werkingstoelage kan bekomen
  • hoe je als erkende sportclub een jeugdtoelage kan bekomen
  • hoe je als organisator een toelage voor een evenement kan bekomen

 Een aanvraag tot erkenning doe je digitaal via deze link.

 

Procedure


Tijdig indienen!

Aanvraagdossiers voor betoelaging moeten voor 1 april van het volgende kalenderjaar ingediend worden bij de Sportdienst Brugge. Zoniet wordt de toelage gehalveerd!

Enkele voorbeelden:

  1. evenement x heeft plaats op 18 maart 2017 --> aanvraag voor toelage organisatie sportevenementen indienen voor 1 april 2018
  2. erkende sportclub y met een jaarwerking in 2017 --> aanvraag voor werkingstoelage indienen voor 1 april 2018
  3. erkende sportclubs met jeugdwerking in 2017 --> aanvraag voor jeugdtoelage indienen voor 1 april 2018

Aanvraagformulier (begin maart actief)

Contactinformatie