Erkennen Brugse handelsvereniging

Als handelsgebuurtekring kun je stadsmateriaal gratis of aan een goedkoper tarief ontlenen.

Dat kan indien de handelsvereniging door het college van burgemeester en schepenen erkend wordt als Brugse handelsvereniging.

Voorwaarden

Om erkend te worden als handelsvereniging moet de vereniging of vennootschap op het ogenblik van de aanvraag:

  • één of meer activiteiten in Brugge organiseren die vrij toegankelijk zijn en de lokale economie promoten;
  • opgericht zijn door een privé-initiatief;
  • bestaan uit minstens drie ondernemers of personen met een leidinggevende functie binnen een onderneming;
  • een bestuur hebben, dat tenminste bestaat uit een democratisch verkozen voorzitter en secretaris;
  • een maatschappelijke zetel in Brugge hebben (of de hoofdverblijfplaats van de voorzitter of de secretaris moet in Brugge gelegen zijn);
  • bij al haar contacten met de bevolking en bij haar publieke activiteiten het Nederlands als eerste en belangrijkste taal gebruiken;
  • voldoende economische draagkracht in Brugge hebben.

Procedure

  1. Vraag de erkenning online aan.
  2. Wil je voor je aanvraag een medewerker spreken aan het loket? Maak telefonisch een afspraak.
  3. Na de goedkeuring van het College regelen we de administratieve formaliteiten met de uitleendienst. Aansluitend kan de handelsvereniging tegen gunstige voorwaarden stadsmateriaal ontlenen. 

Contactinformatie