Erkenning kind

Bij de erkenning van een kind verklaar je de afstammingsband tussen vader/meemoeder, moeder en kind.

 • Een kind geboren uit gehuwde ouders moet niet erkend worden.
 • Als ouders wettelijk samenwonend zijn, wil dit NIET zeggen dat het kind automatisch erkend is.
 • dit kan tijdens elk moment van de zwangerschap, mits een bewijs van de arts of behandelende vroedvrouw

De erkenning gebeurt:

 • vóór de geboorte: in de woonplaats van één van de ouders.
 • bij de geboorteaangifte: in de geboorteplaats van het kind.
 • na het opmaken van de geboorteakte: ofwel in de woonplaats van één van de betrokkenen of in de geboorteplaats van het kind.

Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader/meemoeder is de toestemming vereist van:

 • De moeder, bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar.
 • De moeder en het kind, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar.
 • Het kind, vanaf de leeftijd van 18 jaar.

De toestemming kan gegeven worden als de persoon zelf aanwezig is bij de erkenning of door middel van een authentieke akte van toestemming

Voor erkennning waarbij minstens één niet-EU burger betrokken is is een specifieke procedure vereist.

Procedure

Erkenning

 1. De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is (of hun authentieke akte van toestemming) aanmelden in het Huis van de Bruggeling.  Gelieve hiervoor een afspraak te maken.  (Een erkenning kan niet in de deelgemeentehuizen).
 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een erkenningsakte op.

Familienaam van het kind

 • Bij erkenning vóór de geboorte wordt de familienaam nog niet vastgelegd. Dit gebeurt bij aangifte van de geboorte (zie geboorte - aangifte - procedure).

 • Bij erkenning nà de geboorte behoudt het kind zijn naam of kan de naam eventueel gewijzigd worden. (Hiervoor wordt gecontroleerd of er aan de wettelijke bepaling voldaan wordt).

Meebrengen

 • Erkenning kind bij de geboorteaangifte:
  • Identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen.
  • Eventueel het (buitenlandse) huwelijksboekje.
 • Bijkomend bij erkenning vóór de geboorte:
  • Attest van de arts met voorziene bevallingsdatum
 • Bijkomend bij erkenning nà de geboorte:
  • Een recente geboorteakte van het te erkennen kind, indien dit niet in België geboren is, (indien nodig, gelegaliseerd en vertaald). Belgische aktes worden door ons opgevraagd.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Niet-Belgen raden wij aan om vooraf contact op te nemen via geboorten@brugge.be in verband met de voor te leggen documenten.

 

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek - Personenrecht