Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, dan kan je als vader of (mee)moeder het kind erkennen. Dit kan enkel met de toestemming van de moeder. Door die erkenning maak je duidelijk dat er een band van vaderschap of (mee)moederschap bestaat tussen jezelf en een kind.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

De erkenning gebeurt automatisch indien de moeder en de vader of meemoeder gehuwd zijn.

Een kind erkennen kan tijdens elk moment van de zwangerschap, mits een bewijs van de arts of behandelende vroedvrouw, of na de geboorte.

De erkenning gebeurt:

 • vóór de geboorte: in de woonplaats van één van de ouders 
 • bij de geboorteaangifte: in de geboorteplaats van het kind.
 • na het opmaken van de geboorteakte: ofwel in de woonplaats van één van de betrokkenen of in de geboorteplaats van het kind.

Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader/meemoeder is de toestemming vereist van:

 • De moeder, bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar.
 • De moeder en het kind, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar.
 • Het kind, vanaf de leeftijd van 18 jaar.

De toestemming kan gegeven worden als de persoon zelf aanwezig is bij de erkenning of door middel van een authentieke akte van toestemming. De authentieke akte van toestemming wordt opgemaakt bij een notaris.

Voor erkennning waarbij minstens één niet-EU burger betrokken is is een specifieke procedure vereist.

Procedure

Erkenning

 1. De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is (of hun authentieke akte van toestemming) aanmelden in het Huis van de Bruggeling.  Gelieve hiervoor een afspraak te maken.  (Een erkenning kan niet in de deelgemeentehuizen).
 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een erkenningsakte op.

Familienaam van het kind

 • Bij erkenning vóór de geboorte wordt de familienaam nog niet vastgelegd. Dit gebeurt bij aangifte van de geboorte (zie geboorte - aangifte - procedure).

 • Bij erkenning nà de geboorte behoudt het kind zijn naam of kan de naam eventueel gewijzigd worden. (Hiervoor wordt gecontroleerd of er aan de wettelijke bepaling voldaan wordt).

Meebrengen

Erkenning kind bij de geboorteaangifte:

 • Identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen.
 • Eventueel het (buitenlandse) huwelijksboekje.

Bijkomend bij erkenning vóór de geboorte

 • Attest van de arts met voorziene bevallingsdatum.

Bijkomend bij erkenning nà de geboorte

 • Een recente geboorteakte van het te erkennen kind, indien dit niet in België geboren is, (indien nodig, gelegaliseerd en vertaald). Belgische aktes worden door Stad Brugge opgevraagd.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Niet-Belgen raden wij aan om vooraf contact op te nemen via geboorte@brugge.be in verband met de voor te leggen documenten.
 • Als een kindje levend geboren is en kort erna komt te overlijden, kan een erkenning tot een jaar na overlijden plaatsvinden.
  Bij een stilgeboren kindje is erkenning nadien niet meer mogelijk. Er is enkel de mogelijkheid om bij opmaak van de akte ‘levenloos kind’ een vader te vermelden (is niet gelijk aan erkenning).

 

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek - Personenrecht

Contactinformatie