Erkenning sport- en ontspanningsvereniging

Als Brugse sport- en ontspanningsvereniging kan je een erkenning aanvragen bij Stad Brugge.

Voorwaarden

  • Je vereniging levert bewijs dat zij in het jaar voorafgaand aan de erkenning ofwel aangesloten was bij een door de Vlaamse Regering erkende sportfederatie ofwel op regelmatige basis één van de door IOC erkende sporttakken aanbood voor de inwoners van de stad;
  • Je vereniging is opgericht door een privé-initiatief, zonder winstoogmerk, beroeps- of commerciële doeleinden, met uitzondering van verenigingen waarvan de ploegen uitkomen in een nationale competitie;
  • De zetel van je vereniging is gevestigd op het grondgebied van de stad Brugge

 

Lees alle voorwaarden in het reglement

Procedure

  1. Dien het aanvraagformulier in tot erkenning van je vereniging;
  2. Je vraag tot erkenning wordt ter advies voorgelegd aan de Brugse Sportraad;
  3. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning;
  4. Je wordt na de beslissing op de hoogte gebracht.

Contactinformatie