Dierenwelzijnsvereniging erkenning en subsidie

Zet jouw vereniging zich in voor het welzijn van gezelschapsdieren in Brugge? Of richt de werking van je vereniging zich op Brugse eigenaars van gezelschapsdieren? Dan kun je je laten erkennen als Brugse dierenwelzijnsvereniging. De erkenning is maximaal drie jaar geldig en geeft recht op logistieke ondersteuning en een subsidie van de Stad.

Je vindt de erkenningsvoorwaarden in het reglement.

Voorwaarden

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) of feitelijke verenigingen kunnen een aanvraag tot erkenning indienen.

Procedure

  • Vul het online aanvraagformulier in. Je kunt hiermee zowel de erkenning als de subsidie aanvragen.
  • Vul de aanvraag volledig en in het Nederlands in.
  • Voeg er de gevraagde bewijsstukken bij (zie reglement).
  • Je kunt je erkenningsaanvraag het hele jaar door indienen.
  • Je subsidieaanvraag dien je ten laatste in op 30 juni.
  • Voor het budgetjaar 2022 mag je de aanvraag uitzonderlijk nog tot 7 november indienen.Je kunt je erkenningsaanvraag en je eerste subsidieaanvraag samen indienen.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de op factuur bewezen kosten voor activiteiten van de vereniging, met een maximum van 2.500 euro per jaar. Welke activiteiten in aanmerking komen, lees je in het reglement. Het totaal beschikbare subsidiebudget wordt pro rata verdeeld.

Uitzonderingen

Voor het budgetjaar 2022 mag je de aanvraag uitzonderlijk nog tot 7 november indienen.